BuitenGewoon Zwartewaterland

Welkom op de website van BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ), BGZ staat voor een frisse wind en gaat werken vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis. Inwoners betrekken bij bestuur is voor BGZ cruciaal en is voor ons natuurlijk gedrag. Besturen en kiezen op basis van inhoud in plaats van jarenlange traditie.

BGZ benadert de politiek met name pragmatisch; ‘zeg wat je doet, en doe wat je zegt’! Wij zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht en vertegenwoordigen daarmee eenieder uit de Zwartewaterlandse samenleving. BGZ is een lokale partij, zonder landelijke of provinciale gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes.

De komende jaren gaat BGZ prioriteit geven aan het aantrekkelijk maken van de gemeente voor inwoner, ondernemer én bezoeker. Daarbij gaat BGZ uit van de volgende 7 uitgangspunten:

  1. BGZ stelt de inwoner centraal.
  2. BGZ staat voor diversiteit en is van daaruit bereid de unieke kernen van Zwartewaterland van impulsen te voorzien.
  3. BGZ gaat niet enkel vasthouden aan gewoonten; wij gaan meebewegen met veranderingen in de tijd en daar waar nodig de verandering zelf zijn.
  4. BGZ gaat financiële keuzes niet uit de weg; elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven.
  5. BGZ vindt dat duurzaamheid een stap verder gebracht moet worden door initiatieven van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen te helpen tot bloei te komen.
  6. BGZ stelt zich als partij dienstbaar op richting inwoners en ondernemers van Zwartewaterland en zal dit ook uitdragen naar het bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen de gemeente.
  7. BGZ is niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar; wij blijven inwoners betrekken bij plaatselijke politieke vraagstukken.

Kijk hier voor ons verkiezingsprogramma van 2018.

Wil je contact met onze raads-/commissieleden of een bestuurslid? Dat kan en doen we graag! Misschien wil je wat onder de aandacht brengen van de politiek of zit je met een dringende vraag die je graag persoonlijk wilt bespreken. Misschien wil je zelf wat doen in de politiek of wil je eens met een bestuurslid van BGZ praten. Via de contactpagina vind je onze gegevens en een email formulier.