🗞NIEUWS- digitaal meldpunt leefomgeving

🗞NIEUWS- digitaal meldpunt leefomgeving

De zomervakantie is inmiddels voor de meesten voorbij. In de achterliggende tijd is er op gemeente niveau Gemeente Zwartewaterland hard gewerkt aan een digitaal meldpunt om bijv. melding te maken van losliggende stoeptegels, omgewaaide bomen, etc. Één van de speerpunten uit het BGZ programma en opgenomen in het coalitieakkoord!
https://www.zwartewaterland.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42008/product/melding-doorgeven_1318.html
De eerste raadsvergadering staat gepland voor voor donderdag 12 september as.. Positief vooruitkijken is wat BGZ nastreeft en inwoners van Zwartewaterland graag zien.