Voordelen lokale politieke partij

Voordelen lokale politieke partij

BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) is de nieuwe lokale politieke partij in Zwartewaterland. BGZ stelt de inwoners centraal. Hieronder voordelen van een lokale partij.
Bron: Nico van Kooten

Kijk naar het doel of de doelstelling van de diverse landelijke politieke partijen. Belangrijkste doelstelling van een politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Dus op het Binnenhof. Doelstelling van een lokale partij is: de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen door op politiekonafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad. Lees alle voordelen door het klikken op onderstaande flyer.

 

 

Stentor: ‘Burger staat centraal’

Stentor: ‘Burger staat centraal’

Bron: De Stentor
24 februari 2018 (door Cor van Dalen)

Bijna dertig jaar nadat Kira Fijn (toen nog onder haar meisjesnaam Bulten) een bronzen medaille won bij de Europese zwemkampioenschappen, gaat ze voor politiek succes.
De voormalig topzwemster is lijsttrekker voor de nieuwe politieke partij Buitengewoon Zwartewaterland, een club die volgens Fijn een frisse wind wil laten waaien in lokale politiek. Al had ze tot voor kort geen politieke aspiraties en is het lijsttrekkerschap een sprong in het diepe.

Een frisse verschijning is de 44-jarige inwoonster van Hasselt zeker met haar wapperende rode krullen. En op haar mondje gevallen is ze ook niet, zo blijkt wel tijdens het gesprek waarin partijvoorzitter Eelko Felix af en toe bijvalt. Waar ze vroeger met krachtige slagen in het water haar tegenstanders te lijf ging, zo zal ze in de politieke arena het debat met de andere fracties aan gaan. Er is nog een maar, BGZ moet op 21 maart wel voldoende stemmen halen.

,,Ik interesseer mij voor politiek, heb er de afgelopen jaren ook regelmatig mee te maken gehad. Het is eigenlijk begonnen met bijeenkomsten rond de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daar kwam in contact met mensen die rondliepen met plannen voor een nieuwe partij. Hun ideeën spraken mij aan. De groep is langzamerhand uitgebreid en nu bestaat de achterban uit zestig mensen. Een heel gemêleerd gezelschap met allemaal ankers in de samenleving.”

,,Dat vinden wij niet. Op wat er al is in de gemeente zijn wij een prima aanvulling voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht. De landelijke partijen hebben allemaal hun eigen ideologie. Daar is niets op tegen, maar wij gaan het lokaal anders doen.” ,,Nee. Laat duidelijk zijn, wij zijn nergens op tegen, maar vinden dat een gemeente de regels moet naleven. Als je doelt op de reconstructie van de N331 is de gemeente op fouten in procedures gewezen, BGZ staat voor een open, begrijpelijke manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale overheid is er voor de inwoner.”

,,Er moet een cultuuromslag komen in de communicatie naar de burgers. Wij vinden dat inwoners van Zwartewaterland veel te weinig en veel te laat worden betrokken bij de besluitvorming. Er wordt door de zittende politici allemaal gesproken over burgers en niet met burgers. Alles gebeurt vanuit het gemeentehuis. BGZ stelt de inwoner centraal en wil die in een vroegtijdig stadium bij plannen betrekken. Dat voorkomt een hoop ergernis, onvrede, weerstand en rechtszaken. De tijd van ‘wij weten wat goed voor u is’ is echt voorbij.”

,,Verjonging, verfrissing, een luisterend oor voor onze inwoners en een hoop plezier. In de gemeenteraad zitten toch vooral vijftigers en zestigers. De gemiddelde leeftijd van onze vier eerste kandidaten is 40 jaar. Zelf ben ik 44. Het gaat er hier heel traditioneel aan toe. Tradities moet je soms koesteren, maar je moet ook met de tijd mee. Besturen en kiezen op basis van inhoud in plaats van jarenlange tradities.”

 

 

 

Interview RTV Oost verkiezingskaravaan

Interview RTV Oost verkiezingskaravaan

Bron: RTV Oost – 21 februari 2018

Ze doen als nieuwe partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: BGZ. Volgens lijsttrekker Kira Fijn is haar partij hard nodig. Met Gemeentebelangen is er in Zwartewaterland al een lokale partij. De vraag is wat een tweede lokale partij toevoegt? Veel, zegt Kira Bulten. “Maar we maken er geen ‘rat race’ van, mensen moeten stemmen op de inhoud.” Maar ogenschijnlijk loopt veel in politiek Zwartewaterland van een leien dakje. Het is er zelfs zo rustig dat er in februari door de gemeenteraad niet is vergaderd. Schijn bedriegt, zegt Kira Fijn. “Het is meer een kwestie van de gordijnen dichtdoen hier.” De inwoners van Zwartewaterland worden volgens haar vergeten. “Het wordt echt tijd dat er met burgers wordt gesproken, in plaats van over hen.” Ze zal blij zijn als Buitengewoon Zwartewaterland één zetel verovert. “Als we er meer halen, is dat mooi meegenomen.”

Klik hieronder voor de video-impressie.

 

RTV Oost verkiezingskaravaan

RTV Oost verkiezingskaravaan

Bron: RTV Oost – 21 februari 2018
Zwartewaterland is een ogenschijnlijk stabiele gemeente, met CDA, ChristenUnie en SGP aan het roer. Maar in de ogen van PvdA, Gemeentebelangen en nieuwkomer Buitengewoon Zwartewaterland is de gemeente toe aan verandering. Kira Fijn van Buitengewoon Zwartewaterland wil dat er meer werk wordt gemaakt van burgerparticipatie. “Er moet niet over maar met de burgers gesproken worden.”

Klik hieronder voor de video-impressie.

https://www.rtvoost.nl/media/player/4223

Campagne in Hasselt

Campagne in Hasselt

Bron: De Stadskoerier
20 februari 2018 (door Bas Wilberink)

ZWARTEWATERLAND – De nieuwe lokale politieke partij BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) wil de komende raadsperiode gaan werken vanuit ‘de kracht van de samenleving’. “Dat betekent dat u bij BGZ als inwoner centraal staat”, laat de partij weten. BGZ wil inwoners bij het gemeentelijke bestuur betrekken. “Niet ‘over’ u praten maar ‘met’ u. Niet achteraf, wanneer beslissingen al genomen zijn. Nee, vooraf, zodat kan worden toegewerkt naar breedgedragen oplossingen. U kent immers uw eigen omgeving beter dan wie dan ook.” BGZ vraagt zich af hoe vaak inwoners nu raadsleden of wethouders spreken. “Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de inwoners binnen gemeenten de leden van de raad niet kunnen noemen”, aldus de partij. “Inwoners kennen de raadsleden niet. Een grote kans dat raadsleden u dus ook niet kennen. Hoe worden dan uw belangen vertegenwoordigd?”

BGZ vindt het ‘van cruciaal belang’ dat inwoners betrokken worden bij lokaal bestuur. “Wij vernemen graag wat er nodig is om het anders en/of beter te doen. Schroom niet om ons te bevragen wanneer u ons treft. Of dat nu op de markt, het schoolplein, langs de lijn, in de winkel of online is. Wij praten graag met u.”

BuitenGewoon aangenaam gewandeld

BuitenGewoon aangenaam gewandeld

Vanochtend trokken lijsttrekker Kira Fijn en Sander Brouwer van BGZ de wandelschoenen aan. De activiteitencommissie van ‘de Driester’ organiseerde de Zeedieker Winterwandeling. Een prachtige winterwandeling in de mooie omgeving van de Kamperzeedijk. Het gaf Kira en Sander de gelegenheid om met verschillende inwoners van Kamperzeedijk in gesprek te zijn om te weten wat er speelt. Er wordt in Kamperzeedijk hard gewerkt om de leefbaarheid en de saamhorigheid in het dorp te versterken, maar er werden ook grote zorgen geuit over het uitblijven van woningbouw in Kamperzeedijk.

De wandelaars werden door de organisatie enthousiast en zeer gastvrij ontvangen met een kop koffie, snert en krentenwegge. Een wandeling als deze, is niet alleen goed voor de gezondheid, maar het versterkt ook de onderlinge saamhorigheid in een dorp, stad of gemeenschap. Activiteiten als deze worden veelal mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers vindt BGZ zeer waardevol en BGZ vindt dat dit gefaciliteerd moet worden.

BGZ is een voorstander van verenigingen die een open karakter hebben en toegankelijk zijn voor alle groepen in de samenleving. Het terugbrengen van subsidiegelden voor verenigingen doet een beroep op de creativiteit en ondernemendheid van de verenigingen. BGZ ziet hier een kans in de samenwerking tussen verenigingen. Verenigingen kunnen door samen te werken sterker en gezonder worden en kunnen zo beter inspelen op veranderende omstandigheden. BGZ wil verenigingen, activiteiten, initiatieven vanuit de gemeente stimuleren en daar waar nodig faciliteren. Investeren in sport en verenigingen komt ten goede van welzijn en leefbaarheid. BGZ wil dat deze investering onderdeel is van het gemeentelijke sociale- en welzijnsbeleid.

Meer lezen wat de visie is van BGZ over sport, verenigingen en cultuur? Lees het hier.

Kira Fijn lijsstrekker BGZ

Kira Fijn lijsstrekker BGZ

Bron: De Stadskoerier – 5 februari 2018
(door Bas Wilberink)

Kira Fijn uit Hasselt is de lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Buitengewoon Zwartewaterland (BGZ). Op nummer 2 van de lijst staat Bastiaan Tamminga uit Hasselt en op nummer 3 Eelko Felix uit Mastenbroek.
Maandag heeft de zevende partij in Zwartewaterland haar kieslijst ingeleverd. Vanavond ging de partijwebsite online. Daarop is onder andere het verkiezingsprogramma met de titel ‘Een frisse blik’ te vinden. “BGZ staat voor een frisse wind en gaat werken vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis”, is daarin te lezen. “Inwoners betrekken bij het bestuur is voor BGZ cruciaal en is voor ons natuurlijk gedrag. Besturen op basis van inhoud in plaats van jarenlange traditie.”

BGZ zegt de politiek vooral pragmatisch te willen benaderen. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt.’ BGZ is volgens voorzitter Eelko Felix ‘een partij geboren uit andere partijen’. “Wij hebben steun uit alle gelederen, onze kieslijst is heel divers”, legt hij uit. “We hebben daarnaast al minimaal zestig sympathisanten. We staan overal voor open en willen met iedereen in gesprek, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht. Daarnaast zijn we een jonge partij, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Van de eerste 4 is dat 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de huidige raad vinden wij vrij hoog. Ook vinden we het nu geen goede doorsnede van de samenleving.”
In totaal telt de BGZ-kieslijst vier vrouwen en zes mannen. Op plekken 4 tot en met 10 staan Cor van Dijk uit Cellemuiden, Natalie Moorman uit Zwartsluis, Sander Brouwer uit Genemuiden, Michiel van Doorne uit Zwartsluis, Evert van Dijk uit Genemuiden, Sandra Voerman uit Hasselt en Bernita van Dijk uit Cellemuiden.
Binnenkort een interview met lijsttrekker Kira Fijn in de Stadskoerier / 3 Watersteden.

Lees het bericht in De Stadskoerier hier.

Lijsttrekker Fijn presenteert het verkiezingsprogramma

Lijsttrekker Fijn presenteert het verkiezingsprogramma

Bron: Hasselt Actueel – 5 februari 2018
(Door Enrico Kolk)

De Hasseltse Kira Fijn (44) is lijsttrekker van de nieuwe partij BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ). Zij is een van de mede-oprichters van de partij. Na haar op de lijst volgt Bastiaan Tamminga, ook uit Hasselt. Hij sprak onlangs in de raadsvergadering zijn waardering uit voor het nieuwe plan Om de Weede. Op de lijst van de nieuwe partij staan tien mensen, waarvan vier uit Hasselt. “We hebben de meest diverse lijst van allemaal”, zegt partijvoorzitter Eelko Felix, die zelf op 3 staat, trots. “Op alle thema’s hebben we mensen en adviseurs.”

De partij is opgericht om ‘een frisse blik’ (de werktitel van het verkiezingsprogramma) in de raad te werpen. “We willen daadkracht zien”, zegt Fijn. “Men praat vooral over inwoners en niet met inwoners. Veel blijft hangen in beschouwingen, en zaken gaan op z’n beloop.”

Tijd voor actie, vindt de partij. Met een gemiddelde leeftijd van rond de 45 willen de ‘buitengewone Zwartewaterlanders’ het verschil gaan maken in de raad. “We hopen dat mensen gaan stemmen op basis van inhoud en niet op basis van traditie”, zegt Fijn, die op minstens 1 zetel hoopt. In de aanloop naar de verkiezingen volgt een uitgebreid interview met lijsttrekker Fijn.

Lees het bericht in Hasselt Actueel hier.