BGZ Raadsleden beëdigd en geïnstalleerd

BGZ Raadsleden beëdigd en geïnstalleerd

Afgelopen donderdagavond, 29 maart, zijn in een bijzondere vergadering van de gemeenteraad de nieuwe raadsleden van Zwartewaterland beëdigd en geïnstalleerd. Voor Buitengewoon Zwartewaterland zijn dit: Kira Fijn, Eelko Felix en Bastiaan Tamminga. Wij wensen hen veel succes in de komende 4 jaren bij het uitoefenen van hun functie. De start zal niet lang op zich laten wachten, de eerste echte raadsvergadering is namelijk donderdag 12 april al weer!

BuitenGewoon aanvaard!

BuitenGewoon aanvaard!

Vanmiddag hebben de eerste drie kandidaten van de lijst BGZ hun raadslidmaatschap aanvaard. Eén van onze kandidaten, Natalie Moorman, werd positief verrast door vele voorkeurstemmen waardoor ze recht heeft op een zetel in de raad. Natalie heeft overwogen de zetel aan te nemen maar in overleg met familie en team BGZ besloten af te zien van het raadlidmaatschap. Natalie: “Ik heb het gevoel dat ik er nog niet klaar voor ben en wil graag de aankomende 4 jaar gebruiken om verder ervaring op te doen. Dat ik niet voor de zetel heb gekozen, betekent niet dat ik van het toneel verdwenen ben. Ik zal me, net als de overige BGZ-leden, in de komende 4 jaar volledig inzetten om de belangen van de inwoners van alle kernen te behartigen”. Voor BGZ betekent het aanvaarden van de raadslidmaatschappen weer een stap in het verwezenlijken van hun doelstelling: een nieuwe, frisse wind in politiek van Zwartewaterland waarbij de inwoner centraal staat.

BGZ daagt alle niet-stemmers uit!

BGZ daagt alle niet-stemmers uit!

Ga jij stemmen op woensdag 21 maart?

Neem dan je stempas en ID mee naar het stembureau. Maak een stemfie in het stemhokje tijdens het stemmen en plaats deze onder dit bericht of stuur je foto via een PB naar ons. Onder de inzenders verloten wij een half uurtje rijden in deze snelle bolide. Voor diegenen die niet van snelheid houden en zich willen laten verwennen is er een schoonheidsbehandeling.

Dus check de gemeentekieswijzer en laat je stem niet verloren gaan!

Regenboogkleuren

Regenboogkleuren

‘Waarom staat het woordje ‘inwoners’ in meerdere kleuren in jullie partij programma?’ Een vraag die de afgelopen weken veel gesteld werd en het was meteen een ‘haakje’ om het uit te leggen.

Vroeger (rond 1880) verenigden mensen zich in een partij. De partij had een opvatting over vraagstukken uit de samenleving en hun mening was veelal gestoeld op hun afkomst. In eerste instantie waren het partijen met een geloofsachtergrond en later kwamen daar andere partijen bij. Dat noemen we de ‘verzuiling’. Als burger verbond je je aan een partij in samenhang met je geloof of andere opvattingen. De verschillende partijen gaven zichzelf een kleur.

BGZ is een lokale partij. We zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht. We zijn er dus voor alle inwoners van de gemeente Zwartewaterland! De verschillende kleuren van het woord ‘inwoner’ in ons verkiezingsprogramma staan dan ook voor alle partijkleuren binnen de gemeente Zwartewaterland. We willen namelijk een partij zijn waar iedereen zich in kan herkennen. BGZ denkt niet in hokjes, maar zal elk punt van de politieke raadsagenda steeds opnieuw ter discussie stellen binnen hun partij die veelkleurend is.

Stentor over lokale partijen

Stentor over lokale partijen

Vandaag in het weekendkatern van de Stentor een groot artikel over lokale politieke partijen in Nederland. En, wie treffen we daar aan op de voorpagina van dit katern? Inderdaad Kira Fijn, lijsttrekker van Buiten Gewoon Zwartewaterland.


Kandidaat raadsleden in debat

Kandidaat raadsleden in debat

BuitenGewoon Zwartewaterland was natuurlijk ook van de partij tijdens de Samen Actief dag op 17 maart in het gemeentehuis van Zwartewaterland. Om 11:00 en 14:00 uur was er een politiek debat tussen de verschillende partijen. Op de foto namens BGZ; Cor van Dijk.

Bekijk hier foto’s van de nieuwssite Genemuiden Actueel:

 

 

Uitslag verkiezingen 2018 al bekend?

Uitslag verkiezingen 2018 al bekend?

In 2014 was de grootste partij de “Niet stemmers”. Bijna 5000 inwoners van Zwartewaterland hebben in 2014 NIET gestemd. Dat is jammer, want die stemmen maken wel het verschil voor de komende 4 jaar in Zwartewaterland!

Dus stem op 21 maart!

 

BGZ bezoekt Fortop in Zwartsluis

BGZ bezoekt Fortop in Zwartsluis

Afgelopen woensdag waren enkele kandidaatsraadleden van BGZ op bezoek bij het hoofdkantoor van Fortop in Zwartsluis. Fortop is specialist op het gebied van automation en energy control. Meekijken, meedenken en samen de beste oplossingen ontwikkelen voor energiebeheer en/of installaties is waar Fortop voor staat. Meegaan met de nieuwste ontwikkelingen en processen waarborgen. Kortom, een manier van doen en denken die ook BGZ aanspreekt.

Tijdens het informatieve gesprek werd duidelijk dat eigenaar Harm Sikkema vooral denkt in mogelijkheden. De mogelijkheid tot de bouw van het duurzame pand aan de Grote Kranerweerd, energie neutraal en de gebruikte materialen zijn voorbeelden van duurzaamheid en goede samenwerking met gemeente.

Het bedrijf heeft zijn wortels in Zwartsluis. Bewust. Wonen en werken in een prachtige kern. Mede door het gebruik van internet zijn werknemers en leveranciers in de regio, verspreid over het land en buiten de landsgrenzen, goed en snel te bereiken. Wanneer het gaat om de logistieke bereikbaarheid van het pand met het openbaar vervoer zijn er nog verbeteringen mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld stagiairs vanuit Windesheim Zwolle met het openbaar vervoer het vroegst om 08.30 op het bedrijventerrein in Zwartsluis arriveren.

Fortop denkt na over toekomstige werknemers. Elk jaar behalen zo’n 6o leerlingen van het Agnieten College hun diploma. Het zou mooi zijn wanneer die leerlingen, veelal inwoners van Zwartewaterland, vanuit interesse kiezen voor een vervolg studierichting die aansluit bij bedrijven in Zwartewaterland. Op deze wijze bouw je aan fundament en economische gebondenheid. Ook dat draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen.

Voor meer informatie over Fortop: www.fortop.nl

Koffieschenken in de Hazelaar

Koffieschenken in de Hazelaar

Het is de week van Zorg&Welzijn. Veel zorginstellingen openen deze week hun deuren zodat je eens een kijkje kunt nemen op de werkvloer. Sandra Voerman en Kira Fijn van BuitenGewoon Zwartewaterland zijn in het kader hiervan binnengestapt bij het woonzorgcentrum ‘De Hazelaar’ in Hasselt en hebben de helpende hand geboden bij het koffieschenken op woensdagochtend.
BGZ stelt in haar verkiezingsprogramma dat het uitgangspunt dient te zijn dat de inwoner centraal staat wanneer het gaat om sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Hieruit vloeit onder meer keuzevrijheid in de zorg voort. Wanneer er zich in thuissituaties calamiteiten voordoen waar acuut hulp nodig is (crisishulp), moet de gemeente klaarstaan en per direct een vangnet bieden om zo samen tot passende zorg ‘maatwerk’ te komen. Of het nu gaat over zorg (incl. participatie), geld (armoede en schuldhulpverlening) of ondersteuning (WMO). BGZ vindt dat maatschappelijke initiatieven alsmede activiteiten die gericht zijn op het welzijn en de volksgezondheid door gemeente ondersteunt dienen te blijven worden.

De Hazelaar vormt het centrum van de ouderenzorg in Hasselt. Wanneer de thuissituatie het niet meer toelaat dan biedt de Hazelaar optimale zorg voor ouderen op een knusse locatie. De Hazelaar omschrijft zichzelf als een thuis voor bewoners en een ontmoetingsplek voor omwonenden. En dit allemaal met een uitgebreid activiteitenprogramma, is er altijd wat te beleven. Natuurlijk staat de zorg centraal. De Hazelaar biedt verpleging en verzorging op maat in mooie, ruime zorgappartementen. Welke zorg er ook wordt verleend, de wens van de bewoner staat altijd centraal en vormt de leidraad in de geboden ondersteuning. Naast het gebouw van De Hazelaar zijn appartementen te huur voor ouderen die graag in een beschermde omgeving wonen en faciliteiten dichtbij willen benutten.

“Wat fijn is om te horen dat de bewoners, ondanks vaste tijden van verzorging, hun eigen gevoel van vrijheid blijven ervaren”, aldus Sandra Voerman. “Het lijkt me best lastig om je afhankelijk te moeten gaan voelen van anderen. Deze positieve geluiden doen me goed. Er wordt veel georganiseerd voor de inwoners en de medewerkers zijn zeer hulpvaardig en hebben altijd tijd voor een praatje.”
BGZ realiseert zich dat zorg leveren onder druk staat. BGZ zal altijd een voorvechter zijn om persoonlijke zorg en aandacht te blijven geven aan deze oudere kwetsbare doelgroep.

“Heel fijn om te zien dat er vele vrijwilligers zijn die ondersteuning bieden op allerlei gebeden. Twee willen we toch echt wel even in het zonnetje zetten”, geven Sandra en Kira aan. “Jenny en Dikkie (ze hebben liever hun achternaam niet in het artikel) schenken al tientallen jaren koffie op woensdagochtend voor de bewoners”. Op de vraag wat hen drijft geven ze als antwoord; “Dat doe je gewoon voor een ander; je moet elkaar voorthelpen!” Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Waardering is erg belangrijk voor deze groep en BGZ steunt dit.
Zorg opmaat is belangrijk, maar woongenot is zeker net zo belangrijk. Steeds vaker klinkt de roep om wooninitiatieven waar mensen oud kunnen worden. Binnen het concept de Hazelaar is er al een diversietijd aan woningvarianten binnen het verzorgingstehuis. Maar wat zou het mooi zijn als er meer particuliere verhuurders/ investeerders binnen Zwartewaterland zijn die zich inzetten op het creëren en leveren van (op maat gemaakte) wooneenheden. Daar is zeker behoefte aan en BGZ wil luisteren naar creatieve oplossingen en ondersteuning bieden aan die ontwikkeling.

Beter Geen Zwerfafval

Beter Geen Zwerfafval

Afgelopen zaterdag waren er twee opruimacties voor zwerfafval in Zwartewaterland. De eerste was op uitnodiging van Johan Snel van De Olde Soldoat in Genemuiden. Om 7 uur ‘s ochtends is BGZ aanwezig na de spontane oproep van Snel om de ‘Buiten Gewone Zooi’ langs de uiterwaarden van Cellemuiden en de randweg bij Genemuiden op te ruimen. Tegelijkertijd werd er in het kader van NLDoet in Hasselt bij natuurreservaat ‘de Brommerd’ achtergebleven zwerfvuil opgeruimd. ‘Met het hoge water komt alles wat drijven wil in dit gebied terecht. Nu de waterstand weer lager is, blijft het zwerfvuil achter in de uiterwaarden’, vertelt boswachter Johan Dammers van Staatsbosbeheer. Ook hier was BGZ van de partij. Na een ochtend ruimen met verschillende vrijwilligers was een tractor-kar vol met zakken zwerfafval het schrikbarende resultaat. Tuintafels, stoelen, flessen, blikjes, een draaitelefoon, piepschuimkorrels, plastic zakken, van alles werd gevonden. Natalie Moorman van BGZ: ‘Het is daarom goed dat dit soort initiatieven er zijn. Tegelijkertijd zou het niet nodig moeten zijn dat we onze omgeving -vaak achteloos- vervuilen’.

De ‘Statiegeldalliantie’ is momenteel een actueel onderwerp in de landelijke en lokale politiek. De voltallige raad van gemeente Zwartewaterland heeft onlangs al ingestemd met het initiatief om als gemeente Zwartewaterland aan te sluiten bij deze alliantie. Bernita van Dijk van BGZ vertelt: ‘In de Statiegeldalliantie verenigen milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is zich. Samen roepen ze de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Statiegeld, zo zien we onder andere in Duitsland, zorgt namelijk voor veel minder zwerfafval. Hierdoor minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Toch is de lobby van de producten, verpakkingsindustrie en supermarkten sterk. Deze groep wil eigenlijk geen statiegeld. Afgelopen week kwam dan ook het bericht dat de staatssecretaris pas in 2021 met statiegeld op flesjes wil komen en dat statiegeld op blikjes voorlopig helemaal niet komt.’

‘Daarom zullen we het voorlopig dus grotendeels zelf moeten doen’, vervolgt Moorman. BGZ stelt daarom voor om een concreet plan van aanpak voor zwerfafval uit te werken binnen gemeente Zwartewaterland. Dit om onze leefomgeving schoner te krijgen en vooral ook te houden. Onderdelen in dit plan zouden moeten zijn: beginnen met daadwerkelijk handhaven op bedrijven en instellingen binnen de gemeente die er een rommel van maken; vuilnisbakken plaatsen op plekken waar veel rommel ontstaat en deze ook regelmatig ledigen. Als gemeente direct geconstateerd zwerfafval in Zwartewaterland opruimen “Schoon houdt namelijk schoon”. Ook op scholen bij de jeugd bewustwording creëren door meer aandacht te besteden aan de gevolgen van zwerfafval. Als laatste, net als veel ander gemeenten aansluiten op de app “BuitenBeter”. Meldingen kunnen dan door inwoners direct aan de gemeente worden doorgegeven met foto en plaats. Van Dijk besluit tot slot: ‘Op deze manier gaan we -om een woordgrapje te maken- van een ‘Buiten Gewone Zooi’ naar ‘Beter Geen Zwerfafval’.