De Omgevingswet komt er aan!

De Omgevingswet komt er aan!

De Omgevingswet komt er aan.

BGZ vindt het belangrijk dat u als inwoner van Zwartewaterland meedenkt over uw leefomgeving. Meedoen en denken staat in ons programma centraal. De leefomgeving is van ons allemaal! In de op handen zijnde Omgevingswet worden veel regels op het gebied van fysieke leefomgeving gewijzigd. BGZ roept u als inwoner op om, in aanloop naar deze wet, vooral actief mee te denken en doen. Het gaat immers om uw directe en fysieke leefomgeving. De gemeente Zwartewaterland heeft in aanloop naar deze wet Reisbureau Kijk ’38 in het leven geroepen en biedt hiermee reisbestemmingen naar een toekomstbestendig Zwartewaterland.  In het reisbureau geeft u aan wat uw kijk is op fijn wonen, werken en leven in de gemeente. Nu en in de komende 20 jaar. Staat uw “droombestemming” er niet tussen, dan kan je die laten toevoegen. Het reisbureau is mobiel en staat de komende maanden op verschillende plekken in de gemeente.


Locaties Reisbureau Kijk ’38
In de maanden april, mei en juni staat Reisbureau ’38 op verschillende plekken in de gemeente Zwartewaterland.
Ga voor een actueel overzicht van de locaties naar de Agenda Kijk ’38


Reisbureau Kijk ’38 bij u op locatie?
Lijkt het u leuk dat het reisbureau een keer bij u op locatie komt? Mail dan naar omgevingsvisie@zwartewaterland.nl


Online vragenlijst
U kunt ook online uw kijk geven op fijn wonen, werken en leven in de gemeente. Vul de online vragenlijst in!

 

Zo maken we samen de Omgevingsvisie Zwartewaterland.

 

ChristenUnie, SGP en BGZ gaan het samen proberen.

ChristenUnie, SGP en BGZ gaan het samen proberen.

Inhoudelijk goede basis en veel overeenkomsten; Coalitie CU/SGP/BGZ ligt het meest voor de hand

Tamme Spoelstra heeft zijn verkennende gesprekken met de zes politieke partijen in Zwartewaterland afgerond. De combinatie van CU/SGP/BGZ is het meest voor de hand liggend om een coalitie te vormen. Het is nu aan deze partijen om samen te komen tot een coalitieakkoord.

Tamme Spoelstra heeft als verkenner met alle partijen constructieve gesprekken gevoerd. “Inhoudelijk ligt er een goede basis en er zijn veel overeenkomsten. Nu breekt de volgende fase aan; het formeren van een coalitie en nieuw college. Alle gesprekspartners waren het er over eens dat de grootste partij (ChristenUnie) en de grootste winnaars BGZ aan zet zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een SGP als derde partij, kunnen komen tot een stabiele en een op inhoud verbindende coalitie voor Zwartewaterland. Een coalitie die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag en zorgt voor een werkbare meerderheid. Op basis hiervan gaat de voorkeur naar een coalitie van CU/SGP/BGZ.”

Zwartewaterland van ons allemaal

In het vervolgproces krijgen alle politieke partijen de ruimte om het programma voor de komende jaren vorm te geven. “Ik vind het belangrijk om alle partijen bij het coalitieprogramma te betrekken. Zo werken we samen aan een Zwartewaterland van ons allemaal,” aldus Tamme Spoelstra.