Leefbaarheid centrum Hasselt vergroten: Burgemeester Bilder gaat uitdaging aan!

Leefbaarheid centrum Hasselt vergroten: Burgemeester Bilder gaat uitdaging aan!

Namens de winkeliersvereniging overhandigden Ad Akkerman en Eelko Felix de ideeën top-5 vanmiddag aan burgemeester Bilder en wethouder Coster (BGZ) hoe de leefbaarheid in het centrum van Hasselt te vergroten.

De winkeliersvereniging heeft bij aanvang van de hete zomer dit jaar het initiatief genomen om meerdere Brown Paper sessies te organiseren. Met direct betrokkenen als ondernemers, bewoners, horeca, toerisme en bedrijven met eigenpand in Hasselt is er nagedacht over hoe de leefbaarheid in Hasselt te vergroten.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren parkeren, toerisme en leegstand van de winkelpanden in de binnenstad. Akkerman en Felix zijn door de winkeliersvereniging Hasselt benaderd dit proces te begeleiden, de ideeën te inventariseren en de uitkomsten in kaart te brengen. Vandaag boden zij die bevindingen aan in het gemeentehuis.

In de top-5 staat onder andere dat de weekmarkt terug naar het centrum moet en het centrum voorzien moet worden van meerdere parkeerplaatsen en uitbreiding van de blauwe zone. Ook pleiten direct betrokkenen voor camperplaatsen in het centrum en zou een vers-plein een welkome aanvulling zijn.

Hasselt is Steengoed! en daarom boden Akkerman en Felix naast de top-5 ook een zwerfkei aan. De bedoeling hiervan is deze steen in de spreekwoordelijke ambtelijke vijver van besluitvorming te gooien. Dit moet zorgen voor beweging voor Hasselt-centrum in 2019.
Wanneer de centrummanager is aangesteld kan deze, wat de winkeliers betreft, hier in het nieuwe jaar onmiddellijk mee aan de slag. Burgemeester Bilder gaf aan deze uitdaging aan te gaan.

Raadscolumn BGZ: ‘Actief meedenken en doen’

Raadscolumn BGZ: ‘Actief meedenken en doen’

Met de kerst ‘voor de deur’ is ook het einde van raadsjaar 2018 in zicht. Het was voor BGZ een dynamisch jaar, een nieuwe partij, verkiezingen en dankzij u, de kiezers, mogen we deel uitmaken van de raad. Dit om op te komen voor de belangen van u als inwoners.
BGZ bestaat deze maand één jaar. In ons verkiezingsprogramma hadden wij opgenomen dat de tijd van ‘Wij weten wat goed voor u is’ achter ons moet liggen.

‘Hoe kunnen wij u helpen’? en het vroegtijdig betrekken van inwoners en belanghebbenden zou de norm moeten zijn. Met het opzetten van beleid en het daadwerkelijke toepassen van inwonersparticipatie denkt BGZ dat de gemeente u als inwoner passender en daarmee beter van dienst is.

Zo werd er vorige week op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden over hoe inwoners actief mee te laten denken en doen. Er is gepraat over hoe met inwoners te komen van ‘meepraten en denken over publieke zaken’ (inwonersparticipatie) tot ‘het structureel overnemen van publieke taken als inwoners’ het z.g. Right to Challenge. Dit recht is een systematiek waarbij een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten structureel kunnen overnemen wanneer zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Met als doel mèt elkaar de lokale leefomgeving een stukje mooier te maken.

Ook in het coalitieakkoord (gemeentelijk en landelijk) is dit Right to Challenge opgenomen. De regering zal voor eind van dit jaar met een landelijke regeling hiervoor komen, de gemeenten dienen vervolgens ook lokaal hieraan vorm te geven.

Naast het invoeren van deze principes in de gemeentelijke organisatie zien wij in het gemeentelijke politieke landschap dat onze collegapartijen binnen de raad deze principes ook proberen te omarmen om de inwoners actief te betrekken. Als partij zien wij dat als compliment en blijkbaar zijn wij ook een inspirator voor menig politieke partij.

Als BGZ hebben wij er vertrouwen in dat inwoners, initiatiefnemers en overheden mèt elkaar verder kunnen komen. Heeft u punten die een aanwinst zijn voor onze buitengewone gemeente of nu toch eens eindelijk geregeld moeten worden, neem dan contact met ons op: www.facebook.com/bgzlijst7 of info@buitengewoonzwartewaterland.nl

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!

Kira Fijn-Bulten
Raadslid 
BuitenGewoon Zwartewaterland

Taken van gemeenten overnemen op andere, slimmere of goedkopere manier?

Taken van gemeenten overnemen op andere, slimmere of goedkopere manier?

Gisteravond was er in het gemeentehuis een informatie avond over ‘Right to Challenge’ (R2C) ‘het Recht om uit te dagen’. Dit recht is een systematiek waarbij een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten structureel kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Met als doel met elkaar de lokale leefomgeving een stukje mooier te maken. (zie ook; www.righttochallenge.nl)

BGZ ziet deze systematiek als een vervolgstap op de inwonersparticipatie. Bij de inwonersparticipatie gaat het er vooral om dat u als inwoner mee kunt en mag praten over publieke zaken. Bij R2C gaat het er om dat publieke taken met de daarbij horende middelen, structureel worden overgenomen door (een groep) inwoners. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat ondernemers voortaan zelf het winkelcentrum schoonhouden, nadat zij een Right to Challenge hebben ingediend bij de gemeente. De winkeliers hebben zo de (financiële) middelen om snel te kunnen optreden tegen vervuiling.

Ook in het coalitieakkoord is dit R2C opgenomen. De regering zal voor eind van dit jaar met een landelijke regeling hiervoor komen. De gemeente dient hieraan vorm te geven.

Wij geloven dat inwoners, bewoners, initiatiefnemers en overheden verder met elkaar kunnen komen.

Heeft u ideeën, meld u…

Woningbouwproject Agnietenhof Zwartsluis in stijl van ‘Delftse school’ gepresenteerd.

Woningbouwproject Agnietenhof Zwartsluis in stijl van ‘Delftse school’ gepresenteerd.

Zwartewaterland presenteert plannen Agnietenhof© DKN | RDV
In het woningbouwproject op het voormalig Agnietenterrein in Zwartsluis is ruimte voor verschillende woningtypes. Naast de kavels die de gemeente aan particulieren verkoopt is er ook ruimte voor projectontwikkeling. Dit betreft gronden voor rijwoningen en appartementen. Na een ontwerpwedstrijd is onlangs bekend geworden hoe het appartementencomplex Agnietenhof in Zwartsluis er uit komt te zien. De plannen zijn vrijdag door wethouder Albert Coster (BGZ), Frans van de Wetering van IJsselland Ontwikkeling BV en projectleider Suzanne Beldman in het gemeentehuis gepresenteerd. “Wat nu nog ontbreekt is een aannemer voor het appartementencomplex Agnietenhof”, zegt Frans van de Wetering.
www.zwartewaterkrant.nl