Ontwikkelingen op unieke hooiberglocatie

Ontwikkelingen op unieke hooiberglocatie

Wethouder Coster kreeg woensdagmiddag een slinger overhandigd van Adriaan Velsink van de Werkgroep HooiDelta. Daarmee kan hij desgewenst de nieuwe herbergen aan de Stadsweg ‘bedienen’. “Mooi dat er ontwikkelingen zijn op deze unieke locatie”, aldus Coster.

Want uniek is de plek met een groepje hooibergen. Vroeger stonden overal in de regio en op de Veluwehooibergen bij elkaar. Bijvoorbeeld van stadsboeren die zelf geen land bij huis hadden. Overal werden ze in de loop der tijd opgeruimd, ook bijna in Hasselt, maar een masterplan moet de locatie redden. Met de restauratie van twee hooibergen door Authentiek bouw uit Nieuwleusen is daarmee start gemaakt.

Verdere plannen worden vermoedelijk later dit jaar bekendgemaakt. Als het aan de Werkgroep ligt, komen er straks kantoorruimte en ateliers op de locatie. Bij de restauratie van de eerste twee hooibergen heeft Atelierbouw gebruikgemaakt van materialen uit de regio. Het hout komt uit Staphorst, de materialen uit Zwartsluis en de verf uit Genemuiden.

De Rijksuniversiteit Groningen, de IJsselacademie en de bekende historicus, Wim Coster, hebben op verzoek van de werkgroep en de gemeente Zwartewaterland de geschiedenis van de hooiwinning in deze streek in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een rapport “Van Oerbos tot Hooiland” dat met de vele verhalen en afbeeldingen te zien en te beluisteren is op www.hooidelta.nl. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en de Stichting Namez.

Vanaf 10 april 2019 is de geschiedenis van de hooiwinning in deze regio ook in beeld te zien. In de Veldschuur is voor het komende seizoen een tentoonstelling ingericht over “Hooi, hooien en de hooiers” in ons gebied. Daarvoor vormt het hierboven genoemde onderzoek de basis. Gedeputeerde Hester May en burgemeester Eddy Bilder openen op 9 april deze tentoonstelling. Meer info: www.hooidelta.nl bron;www.hasseltactueel.nl

Nieuw bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nieuw bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nieuw bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta van start
Op donderdag 28 maart vergaderde het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens geïnstalleerd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af.

Namens Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel: Tilko Gernaat (Steenwijk), Jolande Onderdijk-Schroten (Dalfsen) en Rudi Hooch Antink (Koekange)


WATERSCHAPSVERKIEZINGEN LIJST 5

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN LIJST 5

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN LIJST 5; stem lokaal!
DE waterschapspartij waar de lokale partijen uit 12 gemeenten in Drenthe en Overijssel achter zijn gaan staan in de Drents Overijsselse Delta! Het waterschap dichter bij de inwoners brengen want die moeten gehoord en gekend worden. Bij alle projecten geldt: een goede afweging van nut en noodzaak en haalbaarheid en betaalbaarheid.

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 
Waarom stemmen we eigenlijk voor de waterschappen?

Als enige land ter wereld stemmen we in Nederland voor de waterschappen. Maar hoe komt dat eigenlijk? En welke invloed heeft jouw stem? Bekijk de animatie en ontdek waarom de waterschapsverkiezingen zo belangrijk. En zeker voor ZwarteWATERland.

NLdoet : Wethouder Albert Coster over zijn bijdrage aan deze schoonmaakactie.

NLdoet : Wethouder Albert Coster over zijn bijdrage aan deze schoonmaakactie.

“Vanochtend in het kader van NLdoet, samen met politieke collegae en buurtbewoners zwerfvuil opgeruimd in Hasselt.
Het valt op dat wanneer je in de bermen en perkjes goed kijkt, en dat is wat anders dan dat je er normaal voorbij loopt, hoeveel plastic afval er ligt. Veel restanten van bijvoorbeeld koekverpakkingen, plastic snoeppapiertjes maar ook sigarettenpeuken, waarvan het filter niet op ‘oplost’. Opvallend was dat er veel restanten van vuurwerk gevonden werd met kunststof voetjes.
Al met al een goede schoonmaak-dag en samen Zwartewaterland weer een stukje schoner gemaakt.”


Cultuureducatie laat kinderen sprankelen!

Cultuureducatie laat kinderen sprankelen!

Cultuureducatie laat kinderen sprankelen! Mogelijkheden creëren om Cultuureducatie te verankeren in alle soorten onderwijs. Genoemd in BGZ verkiezingsprogramma en opgenomen in het coalitieakkoord. Ook Zwartewaterland heeft het provinciale samenwerkingsverband ondertekend.