Koningsdag in Zwartewaterland

Koningsdag in Zwartewaterland

Weer of geen weer ☔️💦⛅️: BGZ wenst u een gezellige Koningsdag 🇾🇪✴️ Wilt u weten welke activiteiten er zijn vandaag in Zwartewaterland? Zie onderstaande links. 

https://www.oranjevereniging-hasselt.nl/
http://www.oranjevereniginggenemuiden.nl/
https://oranjeverenigingzwartsluis.nl/
http://www.kamperzeedijk.nl/category/ovk/

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie

Waar zien we nog kansen of uitdagingen in de gemeente? Welke sociale en ruimtelijke ambities willen we stellen voor de komende jaren? Daar gaat de Omgevingsvisie straks over. Praat u ook mee? Kom naar de ontmoeting in uw omgeving en praat mee over energie, leefomgeving en samenleving.

Dinsdag 14 mei Zwartsluis

Woensdag 15 mei Hasselt

Dinsdag 21 mei Genemuiden

Woensdag 22 mei Buitengebied

Kijk voor locaties en aanvangstijden op: http://www.zwartewaterland.nl/ontmoetingen

Motie Gratis WiFi in Zwartewaterland aangenomen.

Motie Gratis WiFi in Zwartewaterland aangenomen.

Motie Gratis WiFi in Zwartewaterland (mogelijk met EU subsidie) aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 april heeft BGZ bij monde van Bastiaan Tamminga een motie ingediend en het college gevraagd om met een voorstel en kostenraming te komen om gratis WiFi te realiseren op belangrijke openbare plekken waaronder het centrum vd kernen van Zwartewaterland (al dan niet met subsidie van de EU). De motie werd unaniem gesteund door de Raad. Het College heeft uiterlijk 31 december 2019 de kosten inzichtelijk en zal komen tot een voorstel richting Raad.

Pop-up store in Zwartewaterland.

Pop-up store in Zwartewaterland.

Pop-up store in Zwartewaterland.

Volgens BGZ een goede ontwikkeling. In ons verkiezingsprogramma hebben we het benoemd. Niet alle panden die leegstaan krijgen direct en langdurig een nieuwe bestemming. Er dient in Zwartewaterland ook ruimte te zijn voor creatieve oplossingen in relatie tot leegstaande (winkel)panden. Flexibele oplossingen moeten mogelijk zijn waarbij te denken valt aan een pop-up store en tijdelijk ondernemerschap. Inspelen op nieuwe situaties en veranderingen vergt creativiteit.

Wethouder Coster overhandigt verkeersdiploma’s

Wethouder Coster overhandigt verkeersdiploma’s

Afgelopen donderdag overhandigde Wethouder Coster verkeersdiploma’s aan geslaagde basisschoolleerlingen in Zwartsluis.

Het VVN (Veilig Verkeer Nederland) toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Theoretisch en in de praktijk.