Afgelopen week

Afgelopen week

Afgelopen week was BGZ o.a. aanwezig bij de Ontmoetingen in Genemuiden en het Buitengebied, hebben we gestemd en geteld en was WethouderAlbert Coster o.a. aanwezig bij de VNG dag in Wierden.

Europese verkiezingen:23 mei 2019

Europese verkiezingen:23 mei 2019

De Europese fracties zijn ‘breder’ dan die in Nederland. In Nederland is er bijvoorbeeld een duidelijk verschil tussen VVD en D66, maar op Europees niveau vallen beide partijen onder één fractie, namelijk de fractie ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). 

Tijdens de verkiezingen stem je op een nationale politieke partij. In het Europees Parlement maken deze partijen deel uit van één van de acht Europese fracties. Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit maar op politieke kleur. 

De verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. De bedoeling is dat burgers stemmen op wie hen in het EP zal vertegenwoordigen.

BuitenGewoongeZelschap!

BuitenGewoongeZelschap!

Samen met Inwoners waren (schaduw)fractieleden afgelopen week bij de (voor) Ontmoetingen in Zwartsluis en Hasselt ivm de Omgevingsvisie, bij een themabijeenkomst zorg, de inloopavond Stenendijk en bij de informatie-avond mbt de energietransitie!