Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Geacht College, raad en toehoorders,
Onze fractie houdt Buitengewoon van Zwartwater, en ook van zwembadwater, meneer Rietman ( in de bijdrage van PvdA vroeg dhr. Rietman zich dit af ivm visie op zwembaden); de één ligt er nog wel eens in, de ander vaart of dobbert er graag op. Ons fractielid Tamminga was ook vandaag als officier van dienst evenementen bij het grootste zwemevenement van dit moment; de Elfsteden-zwemtocht van Maarten van der Weijden. Ik zelf was er gister ook. Ergens langs de waterkant in Herbaijum. Om te kijken wel te verstaan. Langzamerhand werd het steeds drukker, kwam zwemMaarten voorbij en dacht ik “ Hoe dan?” Dat zwemMaarten zich te doel heeft gesteld zoveel mogelijk geld ten behoeve van onderzoek bij elkaar te zwemmen, is duidelijk. Dat hij dat doet vanuit een Buitengewone intrinsieke motivatie combinerend met wat hij goed kan, nl. zwemmen, is ook duidelijk. Maar alleen?….., nee. Samen! Met alles en iedereen om hem heen die het ogenschijnlijk tot in de puntjes georganiseerd hebben, bereid zijn, het zelfde ten doel hebben gesteld, niet willen opgeven, denken in mogelijkheden, aanmoedigen…niet achteruit maar vooruit…. Dat is wat we als BGZ graag willen …..en als raad en gemeente zeker tot ons kunnen nemen, die gedachte. Participeren in de breedste zin en met een gezamenlijk doel….

Gehele tekst is hier te vinden!

Asbestdaken

Asbestdaken

Ben je eigenaar van een gebouw met een asbestdak waar veel jongeren komen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor één van de 100 asbestscans die de provincie ter beschikking stelt. Wacht niet te lang en vraag een dakscan aan! www.overijssel.nl/asbestdaken

Bijeenkomst project Stenendijk

Bijeenkomst project Stenendijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners van Hasselt een bijeenkomst over het project Stenendijk Hasselt. Daarop worden verschillende oplossingsrichtingen gepresenteerd voor de versterking van de historische dijk. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in Korenmolen De Zwaluw.https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/stenendijk/

Er is ruimte om hierop te reageren en met het waterschap in gesprek te gaan. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen tussen de genoemde tijden binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.

Deze week komt de column van Bastiaan Tamminga.

Deze week komt de column van Bastiaan Tamminga.

De betekenis van het gezegde ‘de jeugd heeft de toekomst’ kennen we allemaal. In sommige gevallen wordt het gezegde negatief uitgelegd en in veel gevallen wordt er gelukkig een positieve draai aan gegeven. Ik zie de beelden in de landelijke media voor me waarbij duizenden jongeren zich hard maken tegen de klimaatverandering. Krantenkoppen met negatieve associaties ‘klimaatspijbelaars’ tegenover koppen met positieve associaties ‘wij zijn de toekomst’ en ‘wij moeten iets doen’. Ik concludeer dat de maatschappelijke betrokkenheid van onze jeugd hard nodig is voor onze gezamenlijke toekomst.

Voor mijn vrouw en mij is het vanzelfsprekend dat we ons inzetten voor de maatschappij, dit is ons beiden vanuit huis ook mee gegeven. We vinden het belangrijk dat we laten zien dat vrijwilligerswerk een zinvolle tijdsbesteding is: de collecteweek van KWF, MR-werk op school, de schoolpleincommissie en vrijwilligerswerk bij sportevenementen zijn voorbeelden van onze betrokkenheid. 

Het maakt me super trots dat onze oudste dochter, Minke, met het idee kwam om tijdens de 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden maar liefst 500 meter met hem mee te zwemmen. Haar plan bleek niet gericht om haar eigen uitdaging, ze wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor de elf kankeronderzoeken die zijn geselecteerd door de Stichting van Maarten van der Weijden. Ze verkocht eigen gemaakte t-shirts met logo, ze ging langs de deuren om flessen in te zamelen en ze vraagt ondernemers in Hasselt of ze een donatieblik mag plaatsen. Het geeft mij hoop dat onze jeugd onze toekomst een kleurrijke invulling geeft! Helpen jullie Minke mee haar ervaring tot een succes te maken? Meer informatie is te vinden via 11stedenzwemtocht.nl. Op zaterdag 22 juni duikt ze, samen met haar opa, het water in. Voor de oplettende lezer, ik zet me tijdens deze dagen in als vrijwilliger om het evenement in goede banen te leiden.

Bastiaan Tamminga
Fractielid BGZ