Oude dossiers

Oude dossiers

Binnen onze werkzaamheden als raadslid zijn we veelal de donderdagvonden bezet. Die avonden worden raadsvergaderingen afgewisseld met informatieavonden. De ene avond worden er politieke stellingen ingenomen, de andere avond wordt de politiek geïnformeerd. Met betrekking tot dat laatste zo ook vorige week. Die avond kwam onder andere dossier TAG-weg ter sprake. En wanneer iets ‘dossier’ heet dan weten u en ik: “Dat ligt er al ‘even’”.

Vragen die dan opkomen bij onze fractie zijn waarom dit inmiddels een (hoofdpijn)dossier is geworden. Hoe kan het dat er geen oplossing is gevonden? Zit landelijke wet- en regelgeving in de weg of kan het lokaal toch? Zijn we (te) afhankelijk van derden geworden door de jaren heen? Of wil men simpelweg niet? Waar is dat wachten op?

Wachten om tot actie over te gaan deden in ieder geval de bewoners van TAG niet. Zij hebben zich al in 2017 geformeerd tot Burgerinitiatief ‘de juiste weg’ en vroegen de gemeente om gezamenlijk tot een (kind)veilige verkeerssituatie te komen. Zoals ik al zei, werden we vooral geïnformeerd. De informatieve sessie leverde in dit dossier, ook als het gaat om juridische houdbaarheid, vooral vragen op.

En er komen nog meer oude dossiers onze kant op. Dossiers uit de achterliggende raadsperioden waarin in het daglicht van soms decennia geleden, zaken bestemd en geregeld zijn, die in de huidige tijdsgeest onvoldoende of niet meer passen. Maar welke keuze wij ook passend vinden, we staan als partij daarin niet alleen. Oók voor oplossingen is een meerderheid in de raad nodig.

Als BGZ vinden we dat we lokale zaken vooral lokaal moeten oplossen. Denken in oplossingen in plaats van problemen. Kan het met Provinciale en/of lokale wetgeving wel? Durf! Zijn we afhankelijk geworden? Wees creatief. Wil men niet? Emotie mag, maar neem beslissingen op basis van inhoud en feiten. Kortom, ik en de fractie van BGZ streven ernaar u als inwoner in dit soort dossiers niet nog langer (onnodig) in de wacht te laten zitten.

Eelko Felix
info@buitengewoonzwartewaterland.nl
www.buitengewoonzwartewaterland.nl

Geen raadsmeerderheid voor gedoogsteun medicinaal cannabisgebruik.

Geen raadsmeerderheid voor gedoogsteun medicinaal cannabisgebruik.

Afgelopen donderdag diende BGZ een motie in. Een motie waarin BGZ, net als bijv. in de gemeente Schagen, gedoogsteun vroeg aan de overige politieke partijen in Gemeente Zwartewaterland; gedoogsteun voor patiënten als Jan en Jannie en vele anderen in Zwartewaterland die om hun medische klachten te verlichten, een maximaal aantal cannabis planten voor medicinaal gebruik thuis kunnen telen. Dit alles onder strikte voorwaarden. Helaas haalde deze motie geen meerderheid. Na schorsing van de vergadering bleek dat er wel (7 stemmen tegen, 1 afwezig en 11 stemmen voor) een meerderheid behaald kon worden met een meer algemene motie. Met deze motie helaas geen gedoogsteun voor patiënten maar wel een openlijke onderkenning dat ook Zwartewaterland met deze problematiek te maken heeft en landelijk aandringt op oplossingen binnen de Wetgeving.

Ontmoeting->Onderwerp->Ontwerp

Ontmoeting->Onderwerp->Ontwerp

Afgelopen donderdag zijn de raadsleden geïnformeerd over de resultaten van de Ontmoetingen. De Ontmoetingen zijn gehouden in elke kern en het buitengebied van Zwartewaterland. Wat vonden inwoners, jong en oud, belangrijk en met welke onderwerpen kan de Gemeente Zwartewaterland mee aan de slag?
Kortom; er wordt hard en goed gewerkt aan de Omgevingsvisie en Leefbaarheidsplannen.

🗞NIEUWS- digitaal meldpunt leefomgeving

🗞NIEUWS- digitaal meldpunt leefomgeving

De zomervakantie is inmiddels voor de meesten voorbij. In de achterliggende tijd is er op gemeente niveau Gemeente Zwartewaterland hard gewerkt aan een digitaal meldpunt om bijv. melding te maken van losliggende stoeptegels, omgewaaide bomen, etc. Één van de speerpunten uit het BGZ programma en opgenomen in het coalitieakkoord!
https://www.zwartewaterland.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42008/product/melding-doorgeven_1318.html
De eerste raadsvergadering staat gepland voor voor donderdag 12 september as.. Positief vooruitkijken is wat BGZ nastreeft en inwoners van Zwartewaterland graag zien.