Veiliger oversteken in Zwartsluis.

Veiliger oversteken in Zwartsluis.

Eindelijk is het zover. BGZ vroeg medio 2018 al of er wat gedaan kon worden aan o.a. het veilig maken van het oversteken van de N334 t.h.v het centrum in Zwartsluis. Komend najaar zullen er tijdens groot onderhoud door de Provincie Overijssel ook ‘kleine’ verbetermaatregelen uitgevoerd worden.

Raadsbreed vanuit Zwartewaterland is hiervoor in 2019 nogmaals aandacht gevraagd bij de Provincie en omdat ook de oversteeksituatie nabij het Zorgcentrum De Schans ter sprake kwam, heeft BGZ contact daarover gehad met Provinciale Statenleden van o.a. 50 Plus.

De volgende maatregelen staan gepland:

-N334 t.h.v. oversteek bij de begraafplaats, extra attentie op de oversteek met een gele coating en markering, brede-vlakke oversteek, extra schrikhekken en waarschuwingsborden.
-N334 kruising Berkenlaan/Schoolstraat, extra attentie op het kruisingsvlak met een gele coating en markering.
-N334 rotonde N334 – Weteringallee/Zomerdijk, rotonde inrichten conform CROW richtlijnen incl. voetgangersoversteekplaatsen
-N331 uitrit hotel Zwartewater, creëren van een fietsoversteekplaats.
-N331 t.h.v. Agnieten College tot aan de komgrens wordt de weginrichting aangepast aan 50 km/uur inrichting.
-N334 kruising Buitenkwartier/Nieuweweg, extra attentie op het kruisingsvlak met een gele coating en markering.
-N334 t.h.v. brandweer tot aan de komgrens, weginrichting wordt aangepast aan 50km.

Onzekerheid voor inwoners nabij Zevenhont.

B&W gaat géén uitgangspunten voor gezondheid opnemen, 12m hoge industrie ‘tot aan de voordeur’ is mogelijk en van kleurstellingen kan worden afgeweken.

Met de NvU (nota van uitgangspunten) Zevenhont Oost en Zuid heeft de Raad donderdag jl. vroegtijdig kennis genomen van het proces en de kaders.

BGZ vindt dat het proces nog geen voldoende verdient. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten en dus de kaderstelling nu vooral beschreven is zonder dat direct belanghebbende inwoners er op kunnen vertrouwen dat de voor hen belangrijkste uitgangspunten gestand worden gedaan.

Zorgvuldigheid moet wat BGZ betreft gaan vóór snelheid. Het betreft hier zo ongeveer het laatste stukje industrie dat we kunnen vergeven. Beide projecten, Zuid en Oost, hebben veel impact op mens en natuur. De politieke fracties die spreken over rentmeesterschap hoeven wij dat niet te vertellen

BGZ heeft het College dan ook gevraagd om een herziene nota waarin voor beide gebieden apart de uitgangspunten geconcretiseerd worden, zodat er kaderstellend een goed evenwicht wordt bereikt tussen de belangen van bewoners, ondernemers en de gemeente.

Helaas, alleen op de groenstrook is een concrete toezegging gedaan. De wethouder en het college willen geen uitgangspunt gezondheid ( geluid bescherming, fijnstof, CO2 etc) opnemen. Ook zijn kleurstellingen van de gebouwen verruimd