FietsCrossbaan; puin en deel van parcours verdwenen.

FietsCrossbaan; puin en deel van parcours verdwenen.

Ook afgelopen raadsvergadering vroeg BGZ naar de fietscrossbaan. Eerder stelde wij al vragen over de berg puin op de crossbaan die was ontstaan door afgravingen om de camperplaatsen gereed te maken. De berg puin werd mede na vragen van BGZ snel en voortvarend verwijderd en daarmee helaas ook een groot deel van het parcours. Wethouder Rietman, verantwoordelijke portefeuillehouder, is niet zomaar voornemens om het parcours in ‘oude staat’ terug te brengen. BGZ betreurt dat. Ook omdat in het onlangs breed opgestelde en door wethouder Knol ondertekende sportakkoord staat hoe belangrijk sporten en bewegen is en dat de gemeente juist gaat inzetten op bewegen in de openbare ruimte. Naar mening van BGZ is het niet terugbrengen van het oude en uitdagender parcours daar geen goed voorbeeld van. Tevens bleek uit onlangs gepresenteerde Leefbaarheidsplannen dat de gemeente op (korte) termijn voornemens is,op locatie van de huidige crossbaan, parkeerplaatsen te willen realiseren. Wethouder Rietman gaf tot slot aan dat bij hem geen geluiden zijn binnengekomen dat de jonge jeugd niet tevreden zou zijn met de crossbaan zoals deze er nu bij ligt. Mocht dat wel het geval zijn, zo zei hij, kan de jonge jeugd (samen met ouders/verzorgers) zich melden bij hem.

Neem je hoed af voor Anna van der Breggen

Neem je hoed af voor Anna van der Breggen (zie column hieronder) of ….vernoem een Hasseltse straat, boulevard of sportcomplex naar haar! Een prachtig burgerinitiatief wat ons betreft. Onlangs ontving het College van B&W van Gemeente Zwartewaterland een brief van een Hasseltse inwoner. “Hoe mooi het zou zijn om Anna van der Breggen, recent dubbel wereldkampioene op de fiets, in haar geboorteplaats te eren met een vernoeming van een boulevard of sportcomplex”. BGZ heeft het College gevraagd op de brief, het liefst positief aan raad en initiatiefnemer, te reageren. Wordt vervolgd.

Onafhankelijk rekenkameronderzoek naar Woonbeleid in Zwartewaterland

Onafhankelijk rekenkameronderzoek naar Woonbeleid in Zwartewaterland

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft onderzocht in hoeverre het woonbeleid effectief en efficiënt is, en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn.

De gemeente Zwartewaterland heeft in 2017 een woonvisie vastgesteld met daarin een aantal peilers, zoals ‘voldoende betaalbare huurwoningen, ‘duurzame woningvoorraad en leefomgeving’ en ‘voldoende woningen voor jongeren en het stimuleren van eigen woningbezit onder starters’. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle pijlers in de praktijk evenveel aandacht krijgen, zoals het bouwen voor starters. De rekenkamercommissie doet het college en de gemeenteraad een aantal aanbevelingen die met name betrekking hebben op het scherper neerzetten van ambities en uitvoeringsacties en op de periodieke terugkoppeling naar raad en samenleving. Het college van Zwartewaterland heeft aangegeven zich te herkennen in de aanbevelingen en deze ter harte te nemen.

De rekenkamercommissie ondersteunt met onderzoek de gemeenteraad en het college bij de keuzes die er gemaakt moeten worden
rondom wonen.

Informatieavond op 17 september 19:30 uur
Tijdens de informatieavond zal de rekenkamercommissie de gemeenteraad informeren over haar onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar het woonbeleid in de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst live worden gestreamd via https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/
Wanneer u toch graag fysiek bij de informatiebijeenkomst op 17 september aanwezig wilt zijn, moet u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor aanmelden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 16 september 17.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwartewaterland.nl of via 14 038 (vragen naar de griffie).

Voor nadere informatie:

– Zie bijgevoegde infographic
– De onderzoeksrapportage zal in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 worden besproken.
Desgewenst kan nadere informatie worden verkregen bij de secretaris van de rekenkamercommissie
mevrouw G. Jordens, telefonisch bereikbaar onder nummer 14 038

Onafhankelijk rekenkameronderzoek naar Woonbeleid in Zwartewaterland wijst uit dat niet alle aandachtspunten (pijlers) in praktijk evenveel aandacht krijgen.

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft onderzocht in hoeverre het woonbeleid effectief en efficiënt is, en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn.

De gemeente Zwartewaterland heeft in 2017 een woonvisie vastgesteld met daarin een aantal peilers, zoals ‘voldoende betaalbare huurwoningen, ‘duurzame woningvoorraad en leefomgeving’ en ‘voldoende woningen voor jongeren en het stimuleren van eigen woningbezit onder starters’. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle pijlers in de praktijk evenveel aandacht krijgen, zoals het bouwen voor starters. De rekenkamercommissie doet het college en de gemeenteraad een aantal aanbevelingen die met name betrekking hebben op het scherper neerzetten van ambities en uitvoeringsacties en op de periodieke terugkoppeling naar raad en samenleving. Het college van Zwartewaterland heeft aangegeven zich te herkennen in de aanbevelingen en deze ter harte te nemen.

De rekenkamercommissie ondersteunt met onderzoek de gemeenteraad en het college bij de keuzes die er gemaakt moeten worden
rondom wonen.

Informatieavond op 17 september 19:30 uur
Tijdens de informatieavond zal de rekenkamercommissie de gemeenteraad informeren over haar onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar het woonbeleid in de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst live worden gestreamd via https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/
Wanneer u toch graag fysiek bij de informatiebijeenkomst op 17 september aanwezig wilt zijn, moet u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor aanmelden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 16 september 17.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwartewaterland.nl of via 14 038 (vragen naar de griffie).

Voor nadere informatie:

– Zie bijgevoegde infographic
– De onderzoeksrapportage zal in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 worden besproken.
Desgewenst kan nadere informatie worden verkregen bij de secretaris van de rekenkamercommissie
mevrouw G. Jordens, telefonisch bereikbaar onder nummer 14 038

Toch geen concrete toezeggingen over fietscrossbaan

Toch geen concrete toezeggingen over fietscrossbaan

Toch geen concrete toezeggingen over fietscrossbaan in Hasselt. BGZ roept jonge jeugd en ouders op om te komen met alternatieve locaties. Wij denken graag in mogelijkheden.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag kon B&W niet concreet toezeggen wanneer de storthoop op de fietscrossbaan verdwijnt en of, wanneer de fietscrossbaan moet plaatsmaken voor parkeerplaatsen, er op een andere locatie een nieuwe komt.
“Nieuwe locaties kan de wethouder niet uit de mouw schudden…en hij heeft nog niet vernomen dat er behoefte is aan een eventuele nieuwe locatie voor een fietscrossbaan. Hooguit via sociale media..”

BGZ roept jonge jeugd en ouders op om te komen met alternatieve locaties. Wij denken graag in mogelijkheden. U kunt uw reactie/idee/locatie (nogmaals) kenbaar maken aan BGZ in een bericht hieronder of via info@buitengewoonzwarteaterland.nl. Gebundeld zullen we deze dan , officieel en schriftelijk, het college van B&W aanbieden.

Zie ook: https://destadskoerier.nl/…/puin-bij-bmx-baan-hasselt…

De dag van “de digitale communicatie”

De dag van “de digitale communicatie”

Vandaag is het o.a. de dag van “de digitale communicatie”. Vanavond v.a. 19.30 uur vergadert de Raad vanuit het gemeentehuis . I.v.m. de de Covid-19 maatregelen bent u digitaal van harte welkom om deze vergadering te volgen via de livestream en ZwartewaterFM.
Naast een aantal agendapunten die u hier kunt vinden :https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/…/2_20200910… zal de fractie van BGZ ook het vragenhalfuurtje, dat vroeg op de agenda staat, gebruiken om aan B&W een aantal aanvullen de vragen te stellen over o.a. de verkeersveiligheid in Om de Weede, de taken van de Boa’s en de situatie aangaande de fietscrossbaan

Gemeente gaat graag in gesprek over nieuwe locatie fietscrossbaan

Gemeente gaat graag in gesprek over nieuwe locatie fietscrossbaan

Gemeente gaat graag in gesprek over nieuwe locatie fietscrossbaan in Hasselt.De fietscrossbaan bij het Diamanten Bolwerk verdwijnt wanneer het noodzakelijk is door de aanleg van de camperplaats. Op vragen van Buiten Gewoon Zwartewaterland (BGZ) in juni liet de gemeente weten over nieuwe initiatieven voor een crossbaan met bewoners van alle leeftijden in gesprek te gaan.Kira Fijn van BGZ geeft aan dat haar fractie een filmpje van een jonge bewoner heeft ontvangen. ‘Hierin zegt de jonge woordvoerder blij te zijn met de komst van een stadscamping in Hasselt, maar wat gaat er dan gebeuren met de fietscrossbaan?’In 2016 kwam een droom van een aantal enthousiaste jongens uit; een fietscrossbaan op locatie Diamantenbolwerk te Hasselt. De baan wordt nog steeds veelvuldig gebruikt als sportieve vrijetijdsbesteding door jonge jeugd.Heeft u of heb jij alvast een goede alternatieve locatie in gedachten en zie je mogelijkheden? Laat het ons weten! https://www.hasseltactueel.nl/…/gemeente-in-gesprek…/

Informatiebijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten

Informatiebijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten

As donderdag 3 sept. Informatiebijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten

Op donderdagavond 3 september zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college zal de raad dan informeren over het conceptbeleidsplan. De raad wil de inwoners van de gemeente Zwartewaterland de mogelijkheid geven om als toehoorder deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

Wanneer u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig wilt zijn moet u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor aanmelden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 2 september 20.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwartewaterland.nl of via 14 038 (vragen naar de griffie). Minder weergeven