De Woonvisie Zwartewaterland

De Woonvisie Zwartewaterland

De Woonvisie stond afgelopen donderdag op de Raadsagenda. Reden was het onderzoeksrapport van de Rekenkamer. De onafhankelijke rekenkamer heeft o.a. geconcludeerd dat, wanneer het gaat om de uitvoering van de Woonvisie, de raad geen rol heeft bij de vaststelling van beleidsprojecten. Daarbij, de betrokkenheid van de Raad is er pas bij concrete projecten, dus als bestemmingsplannen al ‘zo goed als in beton zijn gegoten’ door het College. BGZ diende daarom samen met VVD Zwartewaterland en CDA Zwartewaterland een voorstel (amendement) in om het College alle 10 (i.p.v. ‘slechts’ 3) aanbevelingspunten zoals gedaan door de Rekenkamer concreet te maken in (toekomstig) woonbeleid. Daarnaast gaven VVD, CDA en BGZ aan dat het als Raad zeer wenselijk zou zijn door het College vroegtijdig betrokken te worden bij te ontwikkelen gronden en beleidsprioriteiten. Helaas haalde het voorstel geen meerderheid. Voor 3 van de 10 punten komt de verantwoordelijke portefeuillehouder met een planning….. en over vroegtijdig betrekken van de Raad deed de portefeuillehouder geen uitspraak. Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 10 december 2020.

Internationale dag van de ouderen

Internationale dag van de ouderen

Internationale Dag van de ouderen

Het is vandaag (o.a.) de Internationale dag van de ouderen.
Vorig jaar deed de onafhankelijke Rekenkamer van Zwartewaterland onderzoek naar beleid gericht op ouderen. Grote vraag in dat onderzoek was of het beleid dat er is voldoende aansluit bij de behoeften van ouderen waarbij het vooral ging om de begrippen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Één van de conclusies was dat, ondanks de sociale verbondenheid in Zwartewaterland, ouderen zich vaak eenzaam voelen. Vanavond staat er digitaal een informatie avond gepland. Raadsleden en toehoorders worden geïnformeerd over cijfers en acties van de gemeente om eenzaamheid samen tegen te gaan en hoe dit te borgen is binnen de Leefbaarheidsplannen.

Klaar?

Klaar?

Ja, klaar zijn we wel met de Corona. Als Zwartewaterland zijn we zwaar getroffen in de eerste golf. Vele zieken, ziekenhuisopnames en helaas ook meerdere overlijdens te betreuren. De lokale kranten stonden vol rouwberichten.

Ja, klaar zijn we wel met de Corona. Als Zwartewaterland zijn we zwaar getroffen in de eerste golf. Vele zieken, ziekenhuisopnames en helaas ook meerdere overlijdens te betreuren. De lokale kranten stonden vol rouwberichten.

Thuiswerken en enkel digitaal contact met collega’s, klanten en opdrachtgevers. Scholen gesloten, kinderen thuisonderwijs, alleen naar de supermarkt, horeca gesloten, geen evenementen, sporten enkel buiten met 1,5 meter afstand, geen handen schudden of knuffelen bij een bezoek, verzorgingstehuizen gesloten en enkel videobellen met geliefden buiten het huiselijke gezin. Allemaal aanpassingen die we hebben moeten doen om controle te krijgen.

Persconferenties van de minister-president en de minister van Financiën. De grootste hoeveelheid geld ooit werd in de economie gepompt om de economische impact te beperken. En wat te denken van alle zorgmedewerkers! Met z’n allen knetterhard gewerkt om de situatie rond het coronavirus beheersbaar te maken!

Tijdens de zomer leek het of we terug konden naar het ‘Normale leven’. Helaas blijkt nu dat het ‘normale’ leven van begin 2020 nog ver weg is. Velen vinden dit moeilijk. Geen feestjes, concerten, sportwedstrijden met publiek, culturele evenementen, theaters etc. Veel kan niet of zeer beperkt. Helaas hoort dit bij deze tijd. Een lange adem is nodig. Het is geen keuze.

Houden we ons nu niet aan de adviezen, gaat het weer de verkeerde kant op. Iedereen is in deze situatie een voorbeeld voor iemand anders. Houd afstand, vier die verjaardag nog even niet, even geen bedrijfsfeest en werk waar mogelijk thuis.

Alleen door afstand te houden krijgen we ruimte! Laten we allen zorgen dat Zwartewaterland een voorbeeld is om zo de besmettingen tot een minimum te beperken!

Een reactie die we tegenkwamen over corona willen we graag met jullie delen: “Wat ik wél heb geleerd van Mr. Corona is dat dit virus de wereld totaal op z’n kop heeft gezet. ‘De Mens’ achtte zich onbeperkt tot alles in staat en meende de ganse wereld naar zijn of haar hand te kunnen zetten, echter… hier heeft men niet mee gerekend, noch… is men zelfs niet in staat wederom grip te krijgen op het reilen en zeilen van wat zich afspeelt op onze aardbol. We barsten van geleerden en overige intelligentsia en nu blijkt dat ook dit superieure deel van de mensheid met Corona totaal geen raad weet. Is Corona een ramp voor de mensheid? Of stemt Corona tot gepaste bescheidenheid en moet de mensheid beseffen dat niet alles maakbaar is?”

Gemeenteraadsfractie BGZ

Werk (vanuit) thuis!

Werk (vanuit) thuis!

De fracties van CDA, VVD en BGZ hebben besloten vanavond niet deel te nemen aan de informatieavond . Zij vinden het onverantwoordelijk om in deze tijden van Corona, fysiek bijeen te komen.De gemeente heeft voor vanavond een informatie-avond gepland voor raadsleden. De urgentie van fysiek bijeenkomen zien het CDA, VVD en BGZ niet. Genoemde partijen vinden het geen goed signaal naar de gemeenschap toe en onverantwoordelijk vanwege gezondheid i.r.t. Covid-19. De overige partijen hebben zich terughoudend opgesteld wanneer het gaat om digitaal te vergaderen. Dit in tegenstelling tot het landelijke advies; werk (vanuit) thuis!