Digitale informatiebijeenkomst Buitenruimte

Digitale informatiebijeenkomst Buitenruimte

College informeert raad digitaal over buitenruimteplan in openbare informatiebijeenkomst op 5 november

Op donderdagavond 5 november om 20.00 uur informeert het college de raad over het buitenruimteplan. Dit plan bevat een integrale ambitie ten aanzien van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte. In verband met corona zal deze informatiebijeenkomst digitaal plaatsvinden. Wanneer u deze informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan nadere gegevens.

Aanmelden
De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.nl maar bellen kan ook op ma t/m donderdag via T 14 038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 12.00 uur.

Afgelopen raadsvergadering

Afgelopen raadsvergadering

Er is veel gezegd en geschreven over afgelopen raadsvergadering….Van raadsleden wordt verwacht, dat wanneer zijn persoonlijk bij een plan of besluit betrokken zijn, zich zeer terughoudend opstellen en niet inhoudelijk deelnemen aan de beraadslaging, met welke (goede) bedoeling dan ook. Dit om elke (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Dit geldt ook voor leden van het college en is vastgelegd in gedragscodes. Afgelopen donderdag kwam ter tafel dat in dossier Knarrenhof dit proces niet geheel juist is verlopen.En natuurlijk wil ook een wethouder, net als iedereen wel een breed trottoir nabij zijn straat zodat er ook minder hard wordt gereden, maar direct bestuurlijke invloed uitoefenen op een dossier (van een andere wethouder) kan uiteraard niet.En als ineens tijdens de vergadering aan de betreffende wethouder de titel “gebiedsdeskundige” toegekend omdát de wethouder er zelf woont…..dan is dat een minstens zo vreemd argument, omdat er een duidelijk onderscheid en verdeling bestaat in rol en verantwoordlijkheden tussen wethouder, ambtelijke experts en de raad. Een wethouder die tegelijk acteert als gebiedsdeskundige, is een wethouder met twee verschillende petten op. Dát handelen hebben het CDA, BGZ en de VVD afgekeurd. Niet meer en niet minder. Zie ook nieuwsbericht:http://dlvr.it/RkfXH6