Ambitieuze fietsagenda

Ambitieuze fietsagenda

Vandaag in het kader van de op handen zijnde ‘ambitieuze fietsagenda’ van het College, zelf maar eens bekeken hoe een aantal fietspaden en bijbehorende bebording er bij ligt en staat. Het Zwartewaterrondje via de kernen met een uitstapje via Zwartewaterklooster en Om de WeedeHasselt was, op wat ‘ slordige bebording’ na, best aardig te doen. Waar kan/moet het wat u betreft beter/anders?