Campagne in Zwartsluis

Campagne in Zwartsluis

Afgelopen vrijdagmiddag waren Natalie Moorman, Cor van Dijk en meerdere sympathisanten namens BGZ in het centrum van Zwartsluis te vinden. Zij spraken divers winkelend publiek aan om te horen wat er in Zwartsluis leeft op het gebied van politiek en uiteraard over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

‘Je raakt al snel met mensen in gesprek en vrijwel direct gaat het over de leefomgeving’, zegt Cor van Dijk. ‘Leegstaande winkelpanden in het centrum en parkeerproblemen bij de in appartementen opgedeelde panden hoor je veel terug’. Een andere bestemming geven aan leegstaande winkelpanden moet natuurlijk kunnen, maar het moet niet leiden tot overlast op een ander gebied of te veel van hetzelfde. BGZ heeft dan ook als één van de standpunten dat er voor elk van de centra in Zwartewaterland een goed doordacht plan, opgesteld gezamenlijk met de huidige ondernemers en inwoners, moet komen om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Een centrumplan óók voor Zwartsluis.

Inspelen op nieuwe situaties en veranderingen vergt creativiteit, zowel van inwoners, ondernemers als gemeente. BGZ denkt dat een vorm van opkopen, herbestemmen en weer te verkopen van panden zoals een HMO doet met industrieterreinen of Stichtingen Stadherstel bij veel gemeenten, hierbij kan helpen.

‘Wat ook opvalt’, vult Sluziger Natalie Moorman aan, ‘dat er in Zwartsluis toch best een grote groep niet-stemmers is’. ‘Veel zeggen dat het geen nut heeft om te stemmen’. ‘Dat is jammer, zo gaat je stem verloren, maar gaat je stem ook naar partijen waar je je qua standpunten niet in kunt vinden’. Dus: laat je stem niet verloren gaan, stem op 21 maart, elke stem telt!

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Gastles aan groep 8

Gastles aan groep 8

Wat is een gemeenteraad en wat doet de gemeente eigenlijk voor kinderen? Eén van de vragen waar kinderen vaak mee komen. Een goede aanleiding voor BuitenGewoon Zwartewaterland om deze en andere vragen te beantwoorden tijdens een gastles over politiek en gemeenteraadsverkiezingen op één van de Zwartelandse basisscholen. Bastiaan Tamminga heeft afgelopen maandag een presentatie verzorgt aan leerlingen uit groep 8 over de gemeenteraad en de komende verkiezingen. De leerlingen waren heel benieuwd hoe ze hun ideeën kunnen laten uitvoeren. “Hoe is de gemeente bereikbaar? Kan ik gewoon naar een loket gaan? Hoe lang duurt het dan voordat mijn idee is uitgevoerd? Hoe bereik ik een gemeenteraadslid? Kun je een wethouder gewoon bellen?”

“Wat willen jullie graag in de gemeente?”, was één van de eerste vragen die door kandidaats raadslid Tamminga aan de leerlingen werd gesteld. Al snel werd duidelijk dat allemaal tegelijk wat roepen geen zin heeft. Niemand luistert en iedereen praat door elkaar. Dit kan anders. “Net zoals bij de leerlingenraad!”, werd er geroepen door een enthousiaste leerling. “Eerst een voorstel en dan stemmen. We zijn tenslotte een democratie!”. Na een uurtje met vele vragen, filmpjes en uitleg is het hoe en wat rondom gemeenteraadsverkiezingen duidelijk. Eén ding vinden ze heel jammer: “Nog 7 jaar wachten totdat we echt mogen stemmen.”

Eén van de standpunten van BGZ is in haar verkiezingsprogramma dat het belangrijk is om met jeugd in gesprek te gaan over (lokale) politiek en welke rol (aanstaande) raadsleden en wethouders op zich zouden moeten om ideeën van jongeren te ondersteunen. Dit blijft echter niet enkel bij een standpunt. De aftrap is hier afgelopen maandag voor gegeven!

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Warme chocomelk van BGZ op de markt

Warme chocomelk van BGZ op de markt

Afgelopen dagen trotseerden Sander Brouwer en Evert van Dijk namens BuitenGewoon Zwartewaterland de kou. Zij stonden dinsdag op de markt in Genemuiden om er warme chocomel uit te delen. Ook vrijdagavond waren ze actief op de ijsbaan. Dit om de nieuwe politieke partij BGZ een persoonlijk gezicht te geven in Genemuiden en om een klankbord te zijn voor wat er onder de inwoners leeft. BGZ staat voor een grotere betrokkenheid bij de inwoners en een pro-actieve communicatie. En, dit niet alleen in verkiezingstijd. Wat is nu een betere plek om rechtstreeks onder de mensen te zijn dan op de markt of ijsbaan.

Evert van Dijk (57) en Sander Brouwer (62) zijn voor velen geen onbekenden in Genemuiden. Evert is vooral bij de jongeren bekend door zijn jarenlange, op vrijwillige basis, inzet als toezichthouder bij Keet de Kolk. Onlangs werd er -als dank hiervoor- het Evert-van Dijk plein bij Keet de Kolk onthuld. Sander Brouwer is als bestuurslid en vrijwilliger actief bij SCEG en SAM-park. Daarnaast staan beide heren op de kandidatenlijst van BuitenGewoon Zwartewaterland.

Van Dijk: “Bij persoonlijk contact kun je meteen inhaken op vragen of veronderstellingen die er zijn. Er werd bijvoorbeeld gesuggereerd ‘BGZ is toch een Hasselter partij?’. Dat is echter een verkeerde veronderstelling. Er zijn kandidaat raadsleden en achterban uit zowel Genemuiden, Zwartsluis, Mastenbroek en Hasselt.” Brouwer vervolgt, “Ook werden er vragen gesteld over de omgang met de plaatselijke ondernemers. BGZ is van mening dat er voldoende ruimte moet zijn om ‘echt’ te ondernemen en waar mogelijk en wenselijk de lokale regelgeving hierop aan te passen. Scheer hierbij echter niet alle kernen over één kam, maar kijk en ga in overleg met de directe leefomgeving. Bijvoorbeeld bij verzoeken van ondernemers naar ruimere openingstijden of een andere bestemming van een pand.”

“Maatwerk dus”, gaat van Dijk verder. “We mogen trots zijn op de industrie en vooral het grote ondernemerschap binnen onze gemeente. Het zijn veelal (familie)bedrijven die veel risico’s nemen en zorgen voor veel werkgelegenheid in gemeente Zwartewaterland. BGZ is wel van mening, overigens een standpunt die we niet hebben aangetroffen in andere partijprogramma’s, om uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen te koppelen aan directe werkgelegenheid. Ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen is beperkt en er dient bewust worden omgegaan met de nu nog open ruimte en aanwezige natuur.”

“Ook werden er zorgen geuit om de financiële situatie. Kloppen de verhalen wel dat het beter gaat?” Brouwer vervolgt: “Wat inderdaad zorgen baart is dat onze gemeente sterk afhankelijk is van de opbrengsten van de grondverkoop. Volgens landelijke kengetallen worden we zelfs als ‘kwetsbaar’ gezien. Hier zullen dus maatregelen getroffen moeten worden. Het is namelijk niet uit te leggen aan inwoners dat er meer belasting betaald of voorzieningen gesloten moet worden doordat de gemeente te veel speculeert met woningbouw- of industriegrond. De gemeente dient efficiënt om te gaan met publiek geld. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. In ons partijprogramma op de website www.buitengewoonzwartewaterland.nl staat hier trouwens meer over. Verder was er in de gesprekken veel waardering voor het naar voren schuiven van jong talent.”

De komende dinsdagen zullen Sander Brouwer en Evert van Dijk wederom aanwezig zijn op de markt in Genemuiden. Iedereen met een vraag, probleem in eigen straat of buurt of interesse in de standpunten van BuitenGewoon Zwartewaterland kan bij de kandidaat-raadsleden terecht.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

BGZ op de ijsbaan in Genemuiden

BGZ op de ijsbaan in Genemuiden

Gisteravond waren Evert van Dijk en Sander Brouwer namens BGZ op de ijsbaan in Genemuiden. Met meerdere inwoners werd van gedachten gewisseld over de plaatselijke politiek in Zwartewaterland en de rol van de nieuwe partij BGZ. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar de belangrijkste missie was vooral; “Laat je stem niet verloren gaan op 21 maart. Enkel met je stem kun je het ‘verschil’ maken.”

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Video: ‘Vijf vragen aan BGZ’

Video: ‘Vijf vragen aan BGZ’

Dit is een video van De Stadskoerier in de serie ‘Vijf vragen aan…’ de lijsttrekkers van de partijen in Zwartewaterland, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Deze week Kira Fijn van BuitenGewoon Zwartewaterland. (Door Bas Wilberink)

 

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Voordelen lokale politieke partij

Voordelen lokale politieke partij

BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) is de nieuwe lokale politieke partij in Zwartewaterland. BGZ stelt de inwoners centraal. Hieronder voordelen van een lokale partij.
Bron: Nico van Kooten

Kijk naar het doel of de doelstelling van de diverse landelijke politieke partijen. Belangrijkste doelstelling van een politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Dus op het Binnenhof. Doelstelling van een lokale partij is: de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen door op politiekonafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad. Lees alle voordelen door het klikken op onderstaande flyer.

 

 

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Stentor: ‘Burger staat centraal’

Stentor: ‘Burger staat centraal’

Bron: De Stentor
24 februari 2018 (door Cor van Dalen)

Bijna dertig jaar nadat Kira Fijn (toen nog onder haar meisjesnaam Bulten) een bronzen medaille won bij de Europese zwemkampioenschappen, gaat ze voor politiek succes.
De voormalig topzwemster is lijsttrekker voor de nieuwe politieke partij Buitengewoon Zwartewaterland, een club die volgens Fijn een frisse wind wil laten waaien in lokale politiek. Al had ze tot voor kort geen politieke aspiraties en is het lijsttrekkerschap een sprong in het diepe.

Een frisse verschijning is de 44-jarige inwoonster van Hasselt zeker met haar wapperende rode krullen. En op haar mondje gevallen is ze ook niet, zo blijkt wel tijdens het gesprek waarin partijvoorzitter Eelko Felix af en toe bijvalt. Waar ze vroeger met krachtige slagen in het water haar tegenstanders te lijf ging, zo zal ze in de politieke arena het debat met de andere fracties aan gaan. Er is nog een maar, BGZ moet op 21 maart wel voldoende stemmen halen.

,,Ik interesseer mij voor politiek, heb er de afgelopen jaren ook regelmatig mee te maken gehad. Het is eigenlijk begonnen met bijeenkomsten rond de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daar kwam in contact met mensen die rondliepen met plannen voor een nieuwe partij. Hun ideeën spraken mij aan. De groep is langzamerhand uitgebreid en nu bestaat de achterban uit zestig mensen. Een heel gemêleerd gezelschap met allemaal ankers in de samenleving.”

,,Dat vinden wij niet. Op wat er al is in de gemeente zijn wij een prima aanvulling voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht. De landelijke partijen hebben allemaal hun eigen ideologie. Daar is niets op tegen, maar wij gaan het lokaal anders doen.” ,,Nee. Laat duidelijk zijn, wij zijn nergens op tegen, maar vinden dat een gemeente de regels moet naleven. Als je doelt op de reconstructie van de N331 is de gemeente op fouten in procedures gewezen, BGZ staat voor een open, begrijpelijke manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale overheid is er voor de inwoner.”

,,Er moet een cultuuromslag komen in de communicatie naar de burgers. Wij vinden dat inwoners van Zwartewaterland veel te weinig en veel te laat worden betrokken bij de besluitvorming. Er wordt door de zittende politici allemaal gesproken over burgers en niet met burgers. Alles gebeurt vanuit het gemeentehuis. BGZ stelt de inwoner centraal en wil die in een vroegtijdig stadium bij plannen betrekken. Dat voorkomt een hoop ergernis, onvrede, weerstand en rechtszaken. De tijd van ‘wij weten wat goed voor u is’ is echt voorbij.”

,,Verjonging, verfrissing, een luisterend oor voor onze inwoners en een hoop plezier. In de gemeenteraad zitten toch vooral vijftigers en zestigers. De gemiddelde leeftijd van onze vier eerste kandidaten is 40 jaar. Zelf ben ik 44. Het gaat er hier heel traditioneel aan toe. Tradities moet je soms koesteren, maar je moet ook met de tijd mee. Besturen en kiezen op basis van inhoud in plaats van jarenlange tradities.”

 

 

 

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Interview BGZ & RTV Oost verkiezingskaravaan

Interview BGZ & RTV Oost verkiezingskaravaan

Bron: RTV Oost – 21 februari 2018

Ze doen als nieuwe partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: BGZ. Volgens lijsttrekker Kira Fijn is haar partij hard nodig. Met Gemeentebelangen is er in Zwartewaterland al een lokale partij. De vraag is wat een tweede lokale partij toevoegt? Veel, zegt Kira Bulten. “Maar we maken er geen ‘rat race’ van, mensen moeten stemmen op de inhoud.” Maar ogenschijnlijk loopt veel in politiek Zwartewaterland van een leien dakje. Het is er zelfs zo rustig dat er in februari door de gemeenteraad niet is vergaderd. Schijn bedriegt, zegt Kira Fijn. “Het is meer een kwestie van de gordijnen dichtdoen hier.” De inwoners van Zwartewaterland worden volgens haar vergeten. “Het wordt echt tijd dat er met burgers wordt gesproken, in plaats van over hen.” Ze zal blij zijn als Buitengewoon Zwartewaterland één zetel verovert. “Als we er meer halen, is dat mooi meegenomen.”

Klik hieronder voor de video-impressie.

Videolink rtv oost bestaat niet meer

https://www.rtvoost.nl/

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

RTV Oost verkiezingskaravaan

RTV Oost verkiezingskaravaan

Bron: RTV Oost – 21 februari 2018
Zwartewaterland is een ogenschijnlijk stabiele gemeente, met CDA, ChristenUnie en SGP aan het roer. Maar in de ogen van PvdA, Gemeentebelangen en nieuwkomer Buitengewoon Zwartewaterland is de gemeente toe aan verandering. Kira Fijn van Buitengewoon Zwartewaterland wil dat er meer werk wordt gemaakt van burgerparticipatie. “Er moet niet over maar met de burgers gesproken worden.”

Klik hieronder voor de video-impressie.

link bestaat niet meer

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Campagne in Hasselt

Campagne in Hasselt

Bron: De Stadskoerier
20 februari 2018 (door Bas Wilberink)

ZWARTEWATERLAND – De nieuwe lokale politieke partij BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) wil de komende raadsperiode gaan werken vanuit ‘de kracht van de samenleving’. “Dat betekent dat u bij BGZ als inwoner centraal staat”, laat de partij weten. BGZ wil inwoners bij het gemeentelijke bestuur betrekken. “Niet ‘over’ u praten maar ‘met’ u. Niet achteraf, wanneer beslissingen al genomen zijn. Nee, vooraf, zodat kan worden toegewerkt naar breedgedragen oplossingen. U kent immers uw eigen omgeving beter dan wie dan ook.” BGZ vraagt zich af hoe vaak inwoners nu raadsleden of wethouders spreken. “Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de inwoners binnen gemeenten de leden van de raad niet kunnen noemen”, aldus de partij. “Inwoners kennen de raadsleden niet. Een grote kans dat raadsleden u dus ook niet kennen. Hoe worden dan uw belangen vertegenwoordigd?”

BGZ vindt het ‘van cruciaal belang’ dat inwoners betrokken worden bij lokaal bestuur. “Wij vernemen graag wat er nodig is om het anders en/of beter te doen. Schroom niet om ons te bevragen wanneer u ons treft. Of dat nu op de markt, het schoolplein, langs de lijn, in de winkel of online is. Wij praten graag met u.”

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws