beheer en onderhoud over aan Waterschap Drents Overijsselse Delta

beheer en onderhoud over aan Waterschap Drents Overijsselse Delta


Dit voorjaar nemen we het beheer en onderhoud over van het stedelijk water in @Gemeente_ZWL. Dit betekent dat inwoners met hun vragen, opmerkingen of klachten over het #waterbeheer, contact met hen kunnen opnemen.