Campagne in Zwartsluis

Campagne in Zwartsluis

Afgelopen vrijdagmiddag waren Natalie Moorman, Cor van Dijk en meerdere sympathisanten namens BGZ in het centrum van Zwartsluis te vinden. Zij spraken divers winkelend publiek aan om te horen wat er in Zwartsluis leeft op het gebied van politiek en uiteraard over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

‘Je raakt al snel met mensen in gesprek en vrijwel direct gaat het over de leefomgeving’, zegt Cor van Dijk. ‘Leegstaande winkelpanden in het centrum en parkeerproblemen bij de in appartementen opgedeelde panden hoor je veel terug’. Een andere bestemming geven aan leegstaande winkelpanden moet natuurlijk kunnen, maar het moet niet leiden tot overlast op een ander gebied of te veel van hetzelfde. BGZ heeft dan ook als één van de standpunten dat er voor elk van de centra in Zwartewaterland een goed doordacht plan, opgesteld gezamenlijk met de huidige ondernemers en inwoners, moet komen om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Een centrumplan óók voor Zwartsluis.

Inspelen op nieuwe situaties en veranderingen vergt creativiteit, zowel van inwoners, ondernemers als gemeente. BGZ denkt dat een vorm van opkopen, herbestemmen en weer te verkopen van panden zoals een HMO doet met industrieterreinen of Stichtingen Stadherstel bij veel gemeenten, hierbij kan helpen.

‘Wat ook opvalt’, vult Sluziger Natalie Moorman aan, ‘dat er in Zwartsluis toch best een grote groep niet-stemmers is’. ‘Veel zeggen dat het geen nut heeft om te stemmen’. ‘Dat is jammer, zo gaat je stem verloren, maar gaat je stem ook naar partijen waar je je qua standpunten niet in kunt vinden’. Dus: laat je stem niet verloren gaan, stem op 21 maart, elke stem telt!

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws