BGZ stelt college vragen over onderhoud, veiligheid en geluid Provinciale wegen N334 en N331

BGZ stelt college vragen over onderhoud, veiligheid en geluid Provinciale wegen N334 en N331

Afgelopen raadsvergadering, 28-02-2019, heeft de fractie van BGZ vragen gesteld over twee provinciale wegen die Zwartewaterland doorkruisen.
Medio 2018 antwoordde vorig wethouder Speksnijder op de vragen van BGZ dat de N334 t.h.v. Zwartsluis in de Provinciale agenda voor groot onderhoud was gepland voor 2019. Niet alleen het onderhoud zou dan worden aangepakt, ook de veiligheid van oversteekplaatsen zou, daar waar noodzakelijk, worden verbeterd.

BGZ bevroeg de verantwoordelijk portefeuillehouder afgelopen donderdag over de voortgang van deze planning. 
De uitvoering van groot onderhoud van de N334 is door de provincie verschoven naar 2020 en zal gedeelten binnen de bebouwde kom betreffen.

De gemeente blijft tot die tijd in gesprek over de aangedragen maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid.

Tevens dienen er, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, nog geluidsschermen geplaatst te worden op de brug van de N331. 
Hierop gaat het College de verantwoordelijke bij de Provincie (nogmaals) attenderen. Provincie Overijssel Raad van State Gemeente Zwartewaterland