BGZ zet zich óók in voor lokaal maatwerk bij waterbelangen!

BGZ zet zich óók in voor lokaal maatwerk bij waterbelangen!


BGZ heeft kandidaten beschikbaar gesteld voor de komende waterschapsverkiezingen 20 maart 2019. De partij GemeenteBelangen Drenthe Overijssel (Lijst 5) bestaat uit allemaal kandidaten van lokale politieke partijen uit Drenthe en Overijssel. De kandidaten maken zich hard voor lokaal maatwerk! Zie ook www.gbdrentheoverijssel.nl

Als Zwartewaterland zijn we een waterrijke gemeente. Denk alleen al maar aan het Zwartewater dat door onze gemeente stroomt. We hebben veel veengronden waar bijvoorbeeld bodemdaling, in zijn algemeenheid en als gevolg verlaging van het waterpeil, een groot probleem is.

Een groot deel van ons gemeentelijk gebied is ooit ‘gewonnen’ van de zee waardoor we tientallen kilometers dijken en diverse gemalen hebben. Ook hebben we bijzondere (Rijksmonumentale) waterstaatswerken als bijv. de Stenendijk, aan de rand van een natura 2000 gebied.
Tegelijkertijd voldoen deze en grote stukken van andere dijken niet aan de (toekomstige) normen als waterkering. Hierdoor zullen mogelijk ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn in onze directe leefomgeving.

Het is belangrijk om dit te doen met steun vanuit de lokale bevolking. Dat is de reden waarom BGZ kandidaten beschikbaar heeft gesteld voor de komende waterschapsverkiezingen 20 maart 2019. 
De partij GemeenteBelangen Drenthe Overijssel (Lijst 5) bestaat uit allemaal kandidaten van lokale politieke partijen uit Drenthe en Overijssel. De kandidaten maken zich hard voor lokaal maatwerk!