Bijeenkomst project Stenendijk

Bijeenkomst project Stenendijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners van Hasselt een bijeenkomst over het project Stenendijk Hasselt. Daarop worden verschillende oplossingsrichtingen gepresenteerd voor de versterking van de historische dijk. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in Korenmolen De Zwaluw.https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/stenendijk/

Er is ruimte om hierop te reageren en met het waterschap in gesprek te gaan. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen tussen de genoemde tijden binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.