Buitengewone Polder Mastenbroek als uitsluitingsgebied voor grootschalige opwek van windenergie!

Buitengewone Polder Mastenbroek als uitsluitingsgebied voor grootschalige opwek van windenergie!

BGZ was, is en blijft zeer kritisch als het gaat om het mogelijk maken van grootschalige opwek van windenergie in de Polder Mastenbroek. Aanwijzen als uitsluitingsgebied is steeds onze boodschap geweest.
Eind 2022 was het BGZ die in de raad het communiceren van college van B&W, Provincie Overijssel en ondernemers afkeurde toen het ging om mogelijke megawindturbines in de Polder Mastenbroek.
Laat duidelijk zijn dat de raad van Zwartewaterland nooit een besluit heeft genomen, laat staan een positief besluit als het gaat om het mogelijk maken van megawindturbines in de Polder Mastenbroek.
Provincie Overijssel lijkt nu, met de voorliggende omgevingsverordening, toch voor te sorteren en de mogelijkheid voor windturbines in de Polder Mastenbroek open te houden. BGZ heeft eens te meer in de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad duidelijk gemaakt dat wanneer we de Polder Mastenbroek niet aanmerken als uitsluitingsgebied, mede vanwege het unieke karakter van dit landschap als onderdeel van Nationaal Landschap, we als raad geen enkele regie meer hebben.
BGZ is voor nu tevreden dat de drie aan de Polder Mastenbroek grenzende gemeenten zich hebben uitgesproken tegen grootschalige opwek van windenergie in de Polder Mastenbroek.