Nieuwe partij in Zwartewaterland

Nieuwe partij in Zwartewaterland

Afgelopen dinsdag 19 december is de vereniging Buitengewoon Zwartewaterland opgericht. BGZ vindt het tijd voor een frisse wind en wil werken vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis. Inwoners betrekken bij bestuur is wat betreft BGZ cruciaal en dient natuurlijk gedrag te zijn. Besturen en kiezen op basis van inhoud in plaats van jarenlange traditie.

De politiek zal door BGZ bovenal pragmatisch benaderd worden; ‘Zeg wat je doet, en doe wat je zegt!’ Wij zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht en vertegenwoordigen daarmee eenieder uit de Zwartewaterlandse samenleving. Hiermee wil BGZ duidelijk een lokale partij zijn, zonder landelijke of provinciale gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws