BuitenGewoongeZelschap!

BuitenGewoongeZelschap!

Samen met Inwoners waren (schaduw)fractieleden afgelopen week bij de (voor) Ontmoetingen in Zwartsluis en Hasselt ivm de Omgevingsvisie, bij een themabijeenkomst zorg, de inloopavond Stenendijk en bij de informatie-avond mbt de energietransitie!