Woonwensen

Woonwensen

Jongeren en ieder ander met woonwensen; grijp je kans! Spreek je uit. Om woningbouwprogramma’s 🏠🏚️🏘️🏡 te ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoefte van inwoners doen we in samenwerking met Wetland Wonen onderzoek. Ben jij op zoek naar een woning of ben je onlangs verhuisd? Of wil je graag je mening geven over de woningmarkt? Wij zijn benieuwd naar jouw woonwensen!

Vul de vragenlijst 📋 in op www.zwartewaterland.nl/woonbehoefteonderzoek.

Onze column.

Onze column.

In de gemeenteraad hebben wij het de laatste jaren heel veel over energie. Niet zo zeer over onze energie als raadsleden. Nee, het gaat om de energietransitie, te weten de energie die komende decennia ervoor moet zorgen we dat onze huizen kunnen blijven verwarmen, ons eten kunnen koken en licht hebben al het donker is.

Daartoe zijn we verplichtingen aangegaan in het kader van de RES. Hoeveel zonnepanelen of windmolens betekent dat voor onze gemeente, kunnen we dat wel vaststellen of blijft het nattevingerwerk?

Dingen die we altijd hebben aangenomen als ‘gewoon’, maar blijft het ‘gewoon’? De fractie van BGZ vreest van niet. We hebben er nu al mee te maken dat nieuwbouwhuizen voorlopig niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet of de waterleiding.

De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft de intentie uitgesproken om in 2040 van het ‘gas’ af te willen zijn. Daartoe wordt gewerkt aan een aantal pilots. Maar kan Zwartewaterland van het gas af of is het een utopie? Niet alleen woonhuizen maar ook de industrie moet sowieso een grote omslag maken. Vergeet ook niet het toenemende aantal elektrische auto’s en fietsen.

Windmolens en zonnevelden, waar moeten die komen als eenieder roept ‘not in my backyard’, wat BGZ goed begrijpt. Wie wil er wonen onder de slagschaduw of het gebrom van een windmolen? Of uitzicht op grote velden zonnepanelen waar ooit eens koeien liepen? Daarbij komt dat de provincie de rem gezet heeft op grote windmolens en zonneparken op landbouwgrond.

In Overijssel gaan ook stemmen op voor een (kleine) kerncentrale. Is dat de toekomst? Aan het Zwarte Meer of de IJssel waar genoeg koelwater voor handen is? Of gaan we de gasleidingen gebruiken voor andere energiebronnen? Hoe groot is het probleem de komende jaren en hoe verder met de netcapaciteit en de netcongestie?

Er is op dit moment al sprake van netcongestie en dat komt omdat de vraag naar transport van elektriciteit zowel bij de aanbieder als de afnemer groter is dan de transportcapaciteit van het net. Zo kan een groot zonnepark of windmolen ervoor zorgen dat door particulieren opgewekte stroom van de zonnepanelen op het eigen dak niet terug geleverd kan worden. De komende jaren zal dit nog niet zijn opgelost.

Allemaal dilemma’s of is het zoals Joost Klein, met veel energie, op het Eurovisie Songfestival in mei zal zingen? “Europapa, de grenzen zijn bedacht door de mensen zelf”.

De fractie van BGZ

Locatie Trekschuit

Locatie Trekschuit

Op donderdagavond 14 maart praat de gemeenteraad over het bestemmingsplan Burgemeester Malcorpslaan 99 in Hasselt. Het is de bedoeling om op de locatie ‘Trekschuit’ sociale huurappartementen en starters- en/of seniorenwoningen te ontwikkelen.

Wil je inspreken📣? Meld je dan aan via griffie@zwartewaterland.nl vóór 12.00 uur op 14 maart.

Volg de avond live 👉👉👉https://bit.ly/3wGs6cK

Het begint om 🕢19.30 uur.

Géén flexwoningen

Géén flexwoningen

Geen flexwoningen in Zwartewaterland

Afgelopen donderdag was de raad bijeen. Hoewel het over de landelijke spreidingswet ging werd duidelijk: geen flexwoningen in Zwartewaterland.

We hebben als gemeente een landelijke taakstelling voor opvang gekregen. Er werden daarover verschillende vragen gesteld waaronder ook waar we al die mensen gaan opvangen wetende dat een het vinden van een (sociale) huurwoning voor inwoners al een zo goed als onmogelijkheid is.

Daar waar eerder nog een bericht in de media verscheen (De Stadskoerier juni 2023) over het mogelijk realiseren van flexwoningen in Zwartewaterland, ging daar nu definitief de streep door. De wethouder gaf in zijn antwoord op de vragen aan dat er absoluut uitdagingen zijn als het gaat om wonen en dat er afspraken zijn gemaakt met de woningcoöperatie. Na het eerste kwartaal 2024 wordt er gekeken of er in de gemeente meer nieuwbouwwoningen gecrëerd kunnen worden. Ten aanzien van flexwonen gaf de wethouder aan “dat het simpel was en hij er tegelijkertijd van baalde. Met flexwonen had het college gedacht een ‘klapper’ te maken, maar de business-case is finaal niet rond te maken.” Dat houdt volgens het college in dat je beter duurzaam kunt bouwen zodat je ook echt een woning hebt en daarvoor is de business-case er wel.

Helaas voor nu en wordt zeker vervolgd. De raad komt nog voor de zomer (wederom) over bouwen en wonen te spreken.

BuitenGewoon Zwartewaterland blijft zich hardmaken in de raad voor betaalbare staterswoningen voor jong volwassenen die hard op zoek zijn naar een eigen plek.

Buitengewone Polder Mastenbroek als uitsluitingsgebied voor grootschalige opwek van windenergie!

Buitengewone Polder Mastenbroek als uitsluitingsgebied voor grootschalige opwek van windenergie!

BGZ was, is en blijft zeer kritisch als het gaat om het mogelijk maken van grootschalige opwek van windenergie in de Polder Mastenbroek. Aanwijzen als uitsluitingsgebied is steeds onze boodschap geweest.
Eind 2022 was het BGZ die in de raad het communiceren van college van B&W, Provincie Overijssel en ondernemers afkeurde toen het ging om mogelijke megawindturbines in de Polder Mastenbroek.
Laat duidelijk zijn dat de raad van Zwartewaterland nooit een besluit heeft genomen, laat staan een positief besluit als het gaat om het mogelijk maken van megawindturbines in de Polder Mastenbroek.
Provincie Overijssel lijkt nu, met de voorliggende omgevingsverordening, toch voor te sorteren en de mogelijkheid voor windturbines in de Polder Mastenbroek open te houden. BGZ heeft eens te meer in de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad duidelijk gemaakt dat wanneer we de Polder Mastenbroek niet aanmerken als uitsluitingsgebied, mede vanwege het unieke karakter van dit landschap als onderdeel van Nationaal Landschap, we als raad geen enkele regie meer hebben.
BGZ is voor nu tevreden dat de drie aan de Polder Mastenbroek grenzende gemeenten zich hebben uitgesproken tegen grootschalige opwek van windenergie in de Polder Mastenbroek.

Raadspraat “Procedure toekenning mantelzorgwoning moet eenvoudiger kunnen”

Raadspraat “Procedure toekenning mantelzorgwoning moet eenvoudiger kunnen”

Dat stelde onze @kirafijn vorig jaar richting college. Dat de oproep van Kira serieus werd opgepikt blijkt uit het onderzoek wat het College deed om dit lastige parket in de mantelzorg te vergemakkelijken.

Gelukkig worden de omslachtige procedures erkend maar, voelt men helaas mede door een wirwar van regelgeving niets voor verandering en blijft het huidige beleid in stand.

Linkje naar brief 👉🏼https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/…/Brief…