geen onderzoek woonbehoefte!

geen onderzoek woonbehoefte!

Vooralsnog geen onderzoek naar woonbehoefte jongeren (18-28jr)!
BGZ heeft tijdens de raadsvergadering van 2 juni moeten besluiten een motie, die gesteund werd door het CDA en de VVD, aan te houden. De motie vraagt om op korte termijn een representatief onderzoek uit te voeren naar de woonbehoefte van jongeren in de leeftijd van 18 t/m 28 jaar in heel Zwartewaterland. Bij dit onderzoek de jongeren ook daadwerkelijk te betrekken en de uitkomsten bij de planvorming voor de woningbouw in Zwartewaterland mee te nemen. De collegepartijen zien hier de noodzaak (nog) niet van in denken dat dit de plannen onnodig kan vertragen. BGZ ontkent dit ten stelligste. Het nogmaals aandringen op een onderzoek kreeg de handen niet op elkaar bij de coalitie. Wethouder Rietman (PvdA) liet weten dat er nog een besloten raadsvergadering komt om de Raad op de hoogte te brengen van de woningbouwplannen. Communicatie met de inwoners blijft een heikel punt! 

www.savethechildren.nl

www.savethechildren.nl

De ingekomen stukken bij de raadsvergaderingen hebben zeker ook de aandacht van BGZ. In april zat daar een brief van www.savethechildren.nl. bij. Daarin stelde zij het volgende;

Het coalitieakkoord van de gemeente bevat de (lokale) plannen voor de komende vier jaar en is dus van grote invloed op de levens van kinderen en jongeren. Daarom roept Save the Children alle gemeenten op om hun coalitieakkoord in kindvriendelijke taal te publiceren. . BGZ vroeg aan de betreffende wethouder of dit (op them’s) ook mogelijk is voor Gemeente Zwartewaterland, zeker ook omdat wij sinds kort een jeugdraad hebben.

De wethouder vond het een leuk idee en pakt het op! #dejeugdheeftdetoekomstBuitenGewoon Zwartewaterland

Politici, je ziet ze nooit! ;)

Politici, je ziet ze nooit! ;)

De afgelopen 2 weken was het relatief rustig als het gaat om raadswerk. Waar waren we wel? Nou, we deden mee met de brommernacht, waren bij de dodenherdenking en vierden uiteraard bevrijdingsdag. As. donderdag staan er weer diverse punten op de agenda en beschouwen wij het nieuwe coalitieakkoord.(foto rechts boven: dhr. Kleef)

Geheim of niet!

Geheim of niet!

Het was 1 van de agendapunten tijdens de laatste raadsvergadering. BGZ vindt dat het altijd om de inhoud moet gaan en daar hoort een open en transparant gemeentebestuur bij. Documenten zijn of geheim en dan gaat het vaak vooral om bijv. persoonsgegevens en financiële cijfers of documenten zijn openbaar. Vertrouwelijke documenten zijn verleden tijd. Dit alles vanuit de Wet Openbare Overheid ( eerder de WOB). Lees ook; https://www.destadskoerier.nl/…/wit-zwart-of-toch-grijs…