ChristenUnie, SGP en BGZ gaan het samen proberen.

ChristenUnie, SGP en BGZ gaan het samen proberen.

Inhoudelijk goede basis en veel overeenkomsten;Ā Coalitie CU/SGP/BGZ ligt het meest voor de hand

Tamme Spoelstra heeft zijn verkennende gesprekken met de zes politieke partijen in Zwartewaterland afgerond. De combinatie van CU/SGP/BGZ is het meest voor de hand liggend om een coalitie te vormen. Het is nu aan deze partijen om samen te komen tot een coalitieakkoord.

Tamme Spoelstra heeft als verkenner metĀ alle partijen constructieve gesprekken gevoerd. ā€œInhoudelijk ligt er een goede basis en er zijn veel overeenkomsten. Nu breekt de volgende fase aan; het formeren van een coalitie en nieuw college. Alle gesprekspartners waren het er over eens dat de grootste partij (ChristenUnie) en de grootste winnaars BGZ aan zet zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een SGP als derde partij, kunnen komen tot een stabiele en een op inhoud verbindende coalitie voor Zwartewaterland. Een coalitie die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag en zorgt voor een werkbare meerderheid. Op basis hiervan gaat de voorkeur naar een coalitie van CU/SGP/BGZ.ā€

Zwartewaterland van ons allemaal

In het vervolgproces krijgen alle politieke partijen de ruimte om het programma voor de komende jaren vorm te geven. ā€œIk vind het belangrijk om alle partijen bij het coalitieprogramma te betrekken. Zo werken we samen aan een Zwartewaterland van ons allemaal,ā€ aldus Tamme Spoelstra.