Column

Column

Onze column! Ook te lezen op👇🏼

https://www.destadskoerier.nl/…/raadscolumn-bgz…

De kruitdampen van de recente verkiezingen zijn opgestegen, de bedden opgeschud en de lakens uitgedeeld. Hoe nu verder? Vragen die het gemeentebestuur van Zwartewaterland bezig gaan houden en ons als fractie van BGZ zeer zeker. Als gemeente hebben we, veel meer dan gedacht, met het provinciebestuur te maken, direct of indirect. Dit geldt ook voor het waterschap. Is BBB in staat zaken te veranderen en wat betekent dit dan voor de samenwerking in Zwartewaterland? Enkele punten uit het BBB verkiezingsprogramma:

‘De uitkoop van boeren om groene economie (landbouw) in te ruilen voor grijze economie (industrie) wordt gestopt.’ Wat betekent dit voor Zwartewaterland als voornamelijk industriegemeente? ‘Overijssel toetst gemeentelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheids-, biodiversiteits-, en hittestress-opgaven in stedelijke omgeving op haalbaarheid en impact en stelt hier vooraf kaders voor vast’. Gaat de huidige natuurwet op de schop? ‘De verantwoordelijkheid van de huisvesting van expats en arbeidsmigranten komt bij de gemeenten te liggen. De provincie kan hier de kaders voor scheppen’. De huisvesting over de schutting bij de gemeente en de provincie stelt de kaders vast?

Mocht je denken dat we zo maar opgeslokt kunnen worden door ‘grote broer’ Zwolle? Niet als het aan de BBB ligt: Plattelandsgemeenten worden niet gedwongen om uit financiële overwegingen te fuseren met een stad tot een supergemeente. Het risico na zo’n fusie is groot dat kleine gemeenten, die nu autonoom zijn en dicht bij de bevolking staan, worden overschreeuwd of overruled door de ‘grote stadsbroer’. De kloof tussen burger en overheid moet worden verkleind en een ‘supergemeente’ staat te ver af van de bevolking, is de mening van BBB.

Maar bij dit alles, de tijd zal het leren. Op het provinciehuis zal eerst een coalitie gevormd moeten worden. Hopelijk duurt dit niet te lang. De huidige coalitie is nu demissionair en kan geen beslissingen meer nemen. BGZ is hier in de gemeente duidelijk in: we moeten woningen bouwen. Inwoners zitten te springen om een eigen, betaalbaar, dak boven het hoofd. Ook de agrarische bedrijven en de industrie moeten zekerheid hebben over hun toekomst en willen weten waar zij aan toe zijn. Er liggen dus, ook provinciaal, een aantal grote vraagstukken die om een oplossing vragen. Wanneer kan er weer gebouwd worden of wordt dit een zaak van lange adem als stikstof niet een schaafwond is maar een nog grotere etterende wond wordt door grote tegenstrijdige belangen. Kortom; provinciale uitdagingen.

Fractie BGZ
info@buitengewoonzwartewaterland.nl