Column

Column

‘De weg naar verbetering is makkelijk te zien, maar moeilijk te bewandelen’

De zomer loopt op zijn einde, misschien hebben we nog een ‘oude wijven’zomer maar langzamerhand moet we ons opmaken voor de herfst en de winter. Donkere tijden dus, al hoopt BGZ dat politiek gezien de toekomst toch wat zonniger wordt.

Vorige week heeft onze Koning de Troonrede uitgesproken en is het bekende koffertje met als inhoud de Miljoenennota overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Als BGZ mogen we daar van alles van vinden maar voor ons is het allerbelangrijkste: Wat betekent dit voor onze inwoners?

Gelukkig is er tijdens de Algemene Beschouwingen al wat bijgeschaafd. Zo gaat de prijsverhoging bij het Openbaar Vervoer niet door en weten we dat bibliotheken in hun bestaan niet bedreigd worden. Op 22 november mogen we vervroegd naar de stembus en de komende weken zal er links en rechts met ‘scherp’ geschoten worden want eenieder wil zijn gelijk en het beste voor zijn achterban.

Eind oktober wordt duidelijk wat het college van Zwartewaterland voor de inwoners in petto heeft voor 2024 en volgende jaren. De fractie van BGZ heeft in juli tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 al een aantal voorzetten gegeven en we zijn benieuwd of daar vervolg aan kan worden gegeven.

Wat wel duidelijk is dat er miljoenen uitgegeven gaan worden. Vorige week is besloten tot renovatie van de OBS Aremberg in Zwartsluis. BGZ is blij dat deze knoop is doorgehakt. Wat boven de vergadering is blijven hangen is de aanleg van een nieuwe rotonde in de provinciale weg ter hoogte van Zevenhont. Aan de raad werd gevraagd om nog een extra krediet van bijna 6 ton boven op het bedrag dat in december al was gevraagd.

Ook blijkt nu dat zowel de provincie als VEBE niet elk een derde van de kosten willen betalen. Reden voor BGZ om de raad te vragen het agendapunt aan te houden. Opvallend is dat 6 ton ook de kosten zijn, volgens de provincie, van een ‘normale’ rotonde. Bij Genemuiden spreken we inmiddels over miljoenen. Morgenavond, donderdag, gaan de raadsleden in beslotenheid met het college om tafel om een aantal dingen ‘helder’ te krijgen. Wat is er werkelijk afgesproken en welke subsidiepotten kunnen er eventueel nog aangesproken worden. Hoe diep zijn de zakken van de gemeente, is ondertussen ook de vraag.

De weg naar verbetering is makkelijk te zien (Aremberg) maar moeilijk te bewandelen over een rotonde.

De fractie van BGZ