Column – Het eerlijke verhaal

Column – Het eerlijke verhaal

De boerenzakdoek vertelt altijd een verhaal. Ook dat van een man die dit jaar 100 jaar zou zijn geworden. Hij verdiende zijn brood en dat voor zijn gezin met zes kinderen, in de bouw bij een plaatselijke aannemer. Daarnaast had hij wat koeien, een varken, wat kleinvee en een grote groentetuin. Actief in de vakbond en de politiek.

Hij was van een man een man, een woord een woord, het eerlijke verhaal. Met zijn zakdoek zijn veel tranen gedroogd, snottebellen afgeveegd en op zijn tijd de neus gesnoten. Hij heeft de agrarische sector en bouwwereld groot, groter, groots zien worden. Boeren met 30 koeien en de plaatselijke aannemer zijn verdwenen. Wetten en regels maar ook nieuwe technieken en automatisering deden hun intrede. Wat bleef was het vertrouwen en het eerlijke verhaal, althans dat hoopten we. De zakdoek staat nu voor het stikstofprotest, want het vertrouwen in politiek Den Haag lijkt nu volledig verdwenen.
Polarisatie heeft zijn intrede gedaan en gaat als een olievlek over ons land. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was dit duidelijk te merken aan de hoeveelheid stemmen die naar lokale partijen zijn gegaan. Natuurlijk is Buitengewoon Zwartewaterland (BGZ) ontzettend blij met het vertrouwen dat de kiezers hebben uitgesproken, maar daarnaast ook verontrust.

Voor ons liggen momenteel de Zomernota 2022 en de Kadernota 2023-2026 voor de gemeente Zwartewaterland. Nota’s met veel vraagtekens. Zwartewaterland heeft de afgelopen jaren goed ‘geboerd’ en de financiën lijken op orde. Maar dat is geen reden om de vlag uit te steken, integendeel. De vraagtekens worden alleen maar groter. Met de vinger wijzen naar de gevolgen van Corona, Oekraïne en Rusland en niet te vergeten Haagse politiek en op onze handen blijven zitten? BGZ is daar mordicus tegen!
In het gebouw van de democratie aan de Telvorenstraat 2 wordt en moet er gewerkt worden aan het welzijn van onze inwoners. Voor een inkomen voor iedereen, een dak boven het hoofd en een veilige en sociale woon- en werkomgeving.

Dit zien wij nog niet vertaald in de nota’s die nu voor ons liggen maar wel de wijzende vinger. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard is een bekend spreekwoord. Laten we als gemeenteraad ook eens de hand in eigen boezem steken. Geen achterkamertjes maar het eerlijke verhaal, dat is democratie!

Die rode boerenzakdoek zou zomaar geweest kunnen zijn van een grondlegger van BGZ

Fractie BGZ:
Eelko Felix
Kira Fijn
Linda van Veen
Sander Hartman