Column Samen Spelen

Column Samen Spelen

Twee weken geleden bracht een inwoonster het buitenspelen onder de aandacht van ons als raadsleden. Hoe belangrijk het is om ruimte voor speelplaatsen te hebben en deze te behouden. Een plek waar gespeeld kan worden, hoe een buitenspeelplek een beleving kan zijn en waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten.

Buitenspelen moet de komende jaren flink concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. De gemeente moet in het kader van de Omgevingswet zeer binnenkort via een visie werken aan Omgevingsplannen (ter vervanging van de bestemmingsplannen) . Als raadsleden moeten wij daarover buitengewoon goed nadenken en zullen  veel belangen moeten worden meegewogen. Hierdoor zal buitenspelen moet opboksen tegen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, woningbouw, ruimte voor fietsers en andere openbare zaken. Kortom, er staat behoorlijk wat druk op de openbare ruimte en dus kunnen belangen tegenstrijdig zijn.

En dat is jammer, want speelplekken bieden, naast een legio gezondheids- en sociale voordelen, ook een kans om jonge en ook de eenzame (oudere) inwoners te betrekken bij hun omgeving.  Hun stem in deze wordt niet altijd goed gehoord terwijl dit onderwerp vooral hen aangaat. Het was dus een prima moment tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 14 dagen geleden dat de raadleden het belang van buitenspeelplaatsen anno 2021 onder de aandacht werd gebracht. En dat was nodig ook, want ooit waren we zelf van die dartelende en rennende jonkies. Zand in oren, onder de nagels en in schoenen. Schommelden we meters hoog en sprongen we op het hoogtepunt er van af, gedroegen we ons als rebel op de glijbaan, draaiden we net zo lang rondjes op het draaitoestel totdat we alle richtingen op duizelden of zaten we vast in het klimrek. Speelactiviteiten buiten als vermaak waar we onze vaardigheden, samen met anderen, ten volle konden benutten.

Terug naar het heden en toekomst. Wat is de visie van de raad op de omgeving? Wat is uw visie op de omgeving? Welke afweging wordt er gemaakt en vooral met welke reden? Belangrijk vinden wij als fractie BGZ dat u als inwoner een stem heeft binnen het Omgevingsplan. Dat u bij het Omgevingsplan vanaf het begin kunt meedenken en doen. Uw idee, uw wens en inbreng over bijvoorbeeld speelplekken of parkeren is van groot belang voor de inhoud van het Omgevingsplan. En mocht u willen spelen; 17 oktober 2021 staat De grote Samenspeeldag gepland. Want samen spelen maakt het verschil. Daar kan de politiek nog wat van leren.

Fractie BGZ

Eelko Felix, Kira Fijn, Bastiaan Tamminga

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws