D-DAY voor OMGEVINGSWET

D-DAY voor OMGEVINGSWET

Geen borging van burgerparticipatie. Onzekerheid over het digitaal stelsel. Vrees voor het recht van de sterkste. En komt de voorgang van energietransitie niet in de knel? In de Eerste Kamer leven nog veel zorgen voordat de senatoren zullen instemmen met de invoering van de omgevingswet.

Eind juni is het D-day. Uiterlijk in die maand moet de Eerste Kamer besluiten of de Omgevingswet inderdaad volgens planning per 1 januari 2021 kan worden ingevoerd. Of dat gebeurt staat nog te bezien. Uit een recente enquête blijkt dat de helft van de gemeenten dit jaar nog meer aan de voorbereidingen moet doen dan ze aanvankelijk dachten.

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/eerste-kamer-benoemt-pijnpunten-omgevingswet.241931.lynkx