De blik van BGZ. Raadpraat

De blik van BGZ. Raadpraat

Gister vroeg BGZ blijvende aandacht voor de leefbaarheidsplannen met daarin ook voorzieningen als een priklocatie , de bus voor bevolkingsonderzoek, de zwembaden en blijvende ruimte voor inwonersinitiatieven. Het inwonersinitiatief voor een nieuwe locatie voor een alternatieve fietscrossbaan Velosolutions Benelux is zo’n prachtige voorbeeld, en er zijn er meer…We benoemden ook de speeltuinen, als die in de #SpeeltuinWillemEgbertsstraat Het zijn inmiddels veelal ook duurzame ontmoetingsplekken geworden en die moeten we koesteren en in standhouden. BGZ heeft College gevraagd waaraan de hondenbelasting nu besteed wordt en we brachten wederom het fonds voor kunst & cultuur onder de aandacht. Over financiering voor nieuwe ideeën als bijvoorbeeld een verhard voetpad onder aan de Stenenedijk, wanneer de renovatie klaar is, Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt later gedebatteerd wanneer de programmabegroting op de raadsagenda staat. Dit alles was in het kader van de Zwartewaterlandse beschouwingen. Voor de gehele BGZ beschouwing zie (later vandaag) www.buitengewoonzwartewaterland.nl