De verhoging van de OZB

De verhoging van de OZB

De verhoging van de OZB werd donderdag jl. tijdens de raadsvergadering in tweede termijn van de kadernota behandeld. Uitvoerig aan de orde kwamen ook de uitgangspunten die dienen voor de uitbreiding van Zevenhont Oost en zuid in Genemuiden.(hierover later meer).

Vorige week werd duidelijk dat de coalitiepartijen een OZB-verhoging van ca. 7% als enige optie zien om de begroting voor de komende 4 jaar structureel sluitend te krijgen. BGZ en de overige oppositiepartijen denken daar anders over en kwamen dan ook afgelopen donderdag met een tegenvoorstel. Een voorstel dat als het ware tijd koopt. In die tijd wil BGZ graag samen met de overige partijen bezien of er toch niet andere mogelijkheden zijn. De coalitiepartijen zagen dit niet zitten en gaven de voorkeur de structurele OZB-verhoging voor nu een feit laten zijn. BGZ ziet echter nog wel mogelijkheden. De Kadernota is richtinggevend, niet in beton gegoten. Straks in het najaar worden alle investeringen beklonken in de z.g. Programmabegroting. De voorliggende tijd zal BGZ dan ook benutten om tot voorstellen te komen die voor een structurele besparing zouden kunnen zorgen. Zo zou een besparing van bijv. 1% binnen het Sociaal Domein al OZB-verhoging kunnen voorkomen. Wellicht wordt er voor die tijd een moment gevonden om samen met de coalitiepartijen daarover in overleg te gaan en kunnen we de OZB-verhoging toch (deels) voorkomen. Overigens lijken de oppositiepartijen hier meer urgentie te zien dan de coalitiepartijen.

De fractie van BGZ heeft ook gevraagd naar de lange lijst met verkeersonveilige(knel)punten die bij de wethouder in de la ligt. We hebben explicit gevraagd of daar niet alleen maar regionale punten opstaan. Wij moeten er van uit kunnen gaan dat daar juist ook verkeersonveilige situaties op staan zoals eerder genoemd in bijv. Om de Weede en dichterbij het gemeentehuis aan de Telvorenstraat. De wethouder heeft gezegd dat er ook gemeentelijke situaties op staan die de aandacht verdienen. In het najaar komt de wethouder met een uitvoeringsprogramma als het gaat om verkeersonveilige(knel)punten. We wachten dus even af waar het College de prioriteiten denkt te gaan leggen.

Komende donderdag staat van 19.00-20.00 uur de verdere behandeling van de uitgangspunten Uitbreiding Zevenhont Oost en Zuid te Genemuiden op het raadsprogramma. Hierover later meer.