De Woonvisie Zwartewaterland

De Woonvisie Zwartewaterland

De Woonvisie stond afgelopen donderdag op de Raadsagenda. Reden was het onderzoeksrapport van de Rekenkamer. De onafhankelijke rekenkamer heeft o.a. geconcludeerd dat, wanneer het gaat om de uitvoering van de Woonvisie, de raad geen rol heeft bij de vaststelling van beleidsprojecten. Daarbij, de betrokkenheid van de Raad is er pas bij concrete projecten, dus als bestemmingsplannen al ‘zo goed als in beton zijn gegoten’ door het College. BGZ diende daarom samen met VVD Zwartewaterland en CDA Zwartewaterland een voorstel (amendement) in om het College alle 10 (i.p.v. ‘slechts’ 3) aanbevelingspunten zoals gedaan door de Rekenkamer concreet te maken in (toekomstig) woonbeleid. Daarnaast gaven VVD, CDA en BGZ aan dat het als Raad zeer wenselijk zou zijn door het College vroegtijdig betrokken te worden bij te ontwikkelen gronden en beleidsprioriteiten. Helaas haalde het voorstel geen meerderheid. Voor 3 van de 10 punten komt de verantwoordelijke portefeuillehouder met een planning….. en over vroegtijdig betrekken van de Raad deed de portefeuillehouder geen uitspraak. Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 10 december 2020.