Duikgedrag

Duikgedrag

Duikgedrag, ik vertoon het absoluut en nog graag ook. Masker op, heerlijk onder de oppervlakte blijven, en met regelmaat wat luchtbelletjes oplaten. Fijn, die verandering van de boven- naar de onderwaterwereld, koersen op een ander kompas. Schrik niet, ik duik graag maar dan wel met een duikfles op de rug en flippers aan.

Duikgedrag is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid nemen. En dus niet ‘wegkijken’ of ‘uitvluchten zoeken’. Verantwoordelijkheid nemen geldt voor de onder- en bovenwaterwereld en dus ook in de wereld van de gemeentelijke politiek.

Maar wat is dat nu eigenlijk “Verantwoordelijkheid nemen”? Dat je jezelf aanspreekt op het goed uitvoeren van je werk en daarmee voorkomt dat anderen jou aanspreken? Of dat je juist anderen meer aanspreekt?

Wanneer je een standaard manier van werken aanhoudt terwijl met inwonersparticipatie de omgeving verandert/veranderd is, krijgt “verantwoordelijkheid nemen” een andere betekenis: zorgen dat we het SAMEN oplossen. Samen is ook wat de coalitie (CU, SGP en BGZ) in haar samenwerking heeft onderschreven. We hebben het dan niet over onderwerpen die gevoelig kunnen liggen als bijvoorbeeld de kleur van zwarte, roetveeg- of regenboog-Piet. Het gaat dan vooral om onderwerpen van praktische aard die roepen om een oplossing.

..en dat we ons daarbij richten op de samenleving. Dat we zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn. Wij open en eerlijk burgers vroegtijdig blijven betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. Ingrediënten die niet mogen missen in de werkethos van politici en ambtenaren.

Samen verantwoordelijkheid nemen als werkstijl. Ik ben vóór. Wellicht wat extra snorkels en flippers mee naar de volgende raadsbijeenkomst: duiken we samen…

Kira Fijn
BGZ