Eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer

Vanavond gaat de gemeenteraad zich alweer buigen over het instellen van eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. Een moeilijke beslissing? De vraag is of de Raad het aangenomen raadsvoorstel uit 2019 met daarbij alle relevante informatie, onderzoeken en een wijzigingsvoorstel (amendement) opzij schuift voor een nieuw summier en slecht onderbouwd raadsvoorstel? Niet als het aan BGZ ligt.Waarom?In 2019 werd duidelijk dat, nu de Hoogstraat niet meer direct is aangesloten op de N331, er dagelijks aanzienlijk minder verkeer in de Hoogstraat rijdt dan toen de aansluiting er nog wel was. Daarbij, de onderzoeken laten zien dat 1- richtingsverkeer in de Hoogstraat een onevenredige en ongewenste hoge verkeersdrukte veroorzaakt op de omliggende (zeer smalle) straten in het centrum.Juist de “verkeerschaos” veroorzakende botentrailers, campers en caravans dienen uit het centrum geweerd te worden. En dat lukt wanneer trailer-caravan-camperverkeer dat nabij de jachthavens en de nieuw te bouwen recreatiewoningen op voormalig locatie Bodewes moeten zijn, niet rechtstreeks meer het centrum in kunnen; ook niet via de Hoogstraat en daarna via de versmalde weg langs de nog op te bouwen Veerpoort!BesluitDe oplossing uit 2019 was juist een prima eerste aanzet om te komen tot minder ‘chaos’ in de Hoogstraat. Het was ook een gedragen oplossing; inwoners en ondernemers in en om het centrum hebben dat veelvuldig laten weten via een enquête vorig jaar.Met een beetje creativiteit had de Hoogstraat wat BGZ betreft jaren geleden al opnieuw ingericht kunnen worden, dusdanig dat er in elke richting plek is voor de verkeersgebruiker.Vanavond zal het duidelijk worden of de Raad de touwtjes uit handen geeft aan het College door in te stemmen met een relatief blanco raadsvoorstel en daarmee 1-richtingsverkeer in de Hoogstraat een feit wordt. Zo ja, dan gaat de Raad volledig voorbij aan de wens van veel inwoners en ondernemers. Dat is pas 1-richtingsverkeer!