Fietspad op of langs de Zwolsesteeg (Genemuiden)

Fietspad op of langs de Zwolsesteeg (Genemuiden)

BGZ vroeg in 2019 het College naar de mogelijkheden van een fietspad op of langs de Zwolsesteeg (Genemuiden).Het ontbreken van een fietspad, het toenemende gemotoriseerd (sluip) verkeer en (de steeds) breder wordende landbouwvoertuigen bevorderen daar de veilige situatie voor (schoolgaande) fietsers niet. Anno 2021 is BGZ content dat er uitvoering wordt gegeven aan het fietsveiliger maken en dit gecombineerd wordt met het onderhoud van deze weg. Polderbelangen Mastenbroek Bijkomend voordeel is dat er een fietsvriendelijke verbinding ontstaat in het Provinciale fietsnetwerk. Provincie OverijsselWilt u reageren op de plannen, dan kan dat bij de gemeente. Meer informatie is te vinden op www.zwartewaterland.nl/Zwolsesteeg.Zie ook De Stadskoerier