Géén flexwoningen

Géén flexwoningen

Geen flexwoningen in Zwartewaterland

Afgelopen donderdag was de raad bijeen. Hoewel het over de landelijke spreidingswet ging werd duidelijk: geen flexwoningen in Zwartewaterland.

We hebben als gemeente een landelijke taakstelling voor opvang gekregen. Er werden daarover verschillende vragen gesteld waaronder ook waar we al die mensen gaan opvangen wetende dat een het vinden van een (sociale) huurwoning voor inwoners al een zo goed als onmogelijkheid is.

Daar waar eerder nog een bericht in de media verscheen (De Stadskoerier juni 2023) over het mogelijk realiseren van flexwoningen in Zwartewaterland, ging daar nu definitief de streep door. De wethouder gaf in zijn antwoord op de vragen aan dat er absoluut uitdagingen zijn als het gaat om wonen en dat er afspraken zijn gemaakt met de woningcoöperatie. Na het eerste kwartaal 2024 wordt er gekeken of er in de gemeente meer nieuwbouwwoningen gecrëerd kunnen worden. Ten aanzien van flexwonen gaf de wethouder aan “dat het simpel was en hij er tegelijkertijd van baalde. Met flexwonen had het college gedacht een ‘klapper’ te maken, maar de business-case is finaal niet rond te maken.” Dat houdt volgens het college in dat je beter duurzaam kunt bouwen zodat je ook echt een woning hebt en daarvoor is de business-case er wel.

Helaas voor nu en wordt zeker vervolgd. De raad komt nog voor de zomer (wederom) over bouwen en wonen te spreken.

BuitenGewoon Zwartewaterland blijft zich hardmaken in de raad voor betaalbare staterswoningen voor jong volwassenen die hard op zoek zijn naar een eigen plek.