geen onderzoek woonbehoefte!

geen onderzoek woonbehoefte!

Vooralsnog geen onderzoek naar woonbehoefte jongeren (18-28jr)!
BGZ heeft tijdens de raadsvergadering van 2 juni moeten besluiten een motie, die gesteund werd door het CDA en de VVD, aan te houden. De motie vraagt om op korte termijn een representatief onderzoek uit te voeren naar de woonbehoefte van jongeren in de leeftijd van 18 t/m 28 jaar in heel Zwartewaterland. Bij dit onderzoek de jongeren ook daadwerkelijk te betrekken en de uitkomsten bij de planvorming voor de woningbouw in Zwartewaterland mee te nemen. De collegepartijen zien hier de noodzaak (nog) niet van in denken dat dit de plannen onnodig kan vertragen. BGZ ontkent dit ten stelligste. Het nogmaals aandringen op een onderzoek kreeg de handen niet op elkaar bij de coalitie. Wethouder Rietman (PvdA) liet weten dat er nog een besloten raadsvergadering komt om de Raad op de hoogte te brengen van de woningbouwplannen. Communicatie met de inwoners blijft een heikel punt!Ā