Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid, de vele samenwerkingsverbanden mbt o.a. de zorg in het Sociaal Domein en recreatie & toerisme waren een aantal onderwerpen waarover BGZ vragen stelde tijdens de behandeling van de begroting van @Gemeente Zwartewaterland 31 okt jl..
Lees hier onze beknopte bijdrage