Jeugd Hasselt: joepie een camping, maar ook graag de crossbaan behouden!

Jeugd Hasselt: joepie een camping, maar ook graag de crossbaan behouden!

Wat betekent de komst van de stadscamping in Hasselt voor de fietscrossbaan?

Dit zijn de vragen die wij aan het college gesteld hebben:
-Deelt het College onze mening dat de fietscrossbaan een prima sportieve vrijetijdsbesteding is voor de jonge jeugd?
-Kan het College de jonge jeugd aangeven of de fietscrossbaan op de huidige locatie behouden blijft wanneer de stadscamping gerealiseerd wordt?
-Zo niet, is het College bereid een andere locatie in Hasselt ter beschikking te stellen voor een dergelijke fietscrossbaan?
-Zo ja, op welke termijn (na aanvang realisatie stadscamping) en zo nee, graag uw toelichting. – Is het College bereid om de jonge jeugd te betrekken wanneer er een alternatieve locatie aangeboden kan/gaat worden?