Kader- en zomernota 2023

Kader- en zomernota 2023

Raadleden, luisteraars, livestreamkijkers; Hoe staat het met uw actieve geheugen? Weet u het nog?  Vorig jaar tijdens dit agendapunt hadden we er 6. ..6 tips. Geen moties want moties van de oppositie worden zelden gesteund. Wellicht coalitie, en dan met name gericht aan de grootste en kleinste coalitiepartij: houd het wat vaker bij partij-politiek ipv alles op slot te zetten. Steun goede moties en neem tips ter harte, ongeacht uit welke hoek ze komen, los van welke partij dan ook, voor onze inwoners. En wij zijn Buitengewoon en dus houden we vol, met al onze tips en ideeën. Komen ze;

Thema Wonen:

Veel inwoners hebben binding met Zwartewaterland en woningzoekende een woning toewijzen kan. We hoeven alleen nog maar te bouwen. Ook voor jong volwassenen. Wat voor ’n soort woning dan? Waar dan? Ons idee hun woonbehoeftewens in kaart te brengen wees u resoluut af en het idee van de oppositie om voormalig locatie Bodewes te benutten voor woningbouw gooide u in de prullenbak. Met het niet naar behoefte bouwen voor onze jong volwassenen, alleenstaand of net samenwonend, wordt hun zelfredzaamheid afgenomen.  Afgelopen maandag werd ik nog staande gehouden in de Jumbo. Geen zorgen, ik had keurig alle boodschappen gescand. Een jonge medewerksters vroeg mij ; ‘Kira, hoe zit het hier in de gemeente met flexwoningen? Ik wil ZOo graag een plek voor mijzelf. Ik sta al 6jr ingeschreven als woningzoekende, al anderhalfjaar reageer ik actief op woningen, maar helaas. Of te duur, of ik ben met 25 te oud, of ik voldoe niet aan de samenstelling…..Om moedeloos van te worden.” En ik gaf haar groot gelijk en tegelijkertijd moest ik denken aan 2e kamerlid Leijten; als volksvertegenwoordiger moet je , om zaken voor elkaar te krijgen, mensen mobiliseren. Vooralsnog lukt dat hier in deze raad nog niet.  Voormalig locatie Bodewes in Hasselt, het verplaatsen van het zwembad in Zwartsluis en locatie Binnenveld in Genemuiden bieden mogelijkheden. Op locatie Binnenveld, is volgens de wethouder, geen behoefte aan huurwoningen of woningen voor jongeren. Nou ja, we bouwen natuurlijk niet enkel en alleen in onze kernen alleen en enkel voor inwoners uit die kern. Als dat zo was dan had de omstreden fabriek in Hasselt ook wel, …..nou ja, u snapt mij…..

Thema Leefbare kernen: Misschien moeten weonze jeugd vleermuizen laten gaan tellen; hebben ze wat te doen! De pumptrackbaan loopt vertraging op, de hangplek lukt vooralsnog, om uiteenlopende redenen, niet. Een jeugdhonk zoals destijds vinden een aantal partijen niet gewenst dan wel te duur. Bied de jeugd een online platform waar zij hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken.

Doe aan verwachtingsmanagement en komt er achter waar zij behoefte aan hebben. Een 10 jarige is echt te groot voor een wip-kip. En wellicht, in het kader van gezondheid is een vast ‘ca-lis-thenics’ park (in elke kern) een top-idee. Blijft jong, en iets ouder, fit  en hoeven we minder preventieprogramma’s op te tuigen. Zomaar een tip.

Thema actualisatie Prov. Omgevingsvisie.

We zochten in uw stukken naar de het proces Windturbines in de MP. Gevonden! Blijf ons actief op de hoogte houden wethouder. In de media meldde u iets over het versnellen en aanpassen van ons RES bod. BGZ vindt het niet  wenselijk ‘ het beste jongetje van de klas’ te zijn. Laat Overijsselse gemeenten die nog steeds geen zoekgebieden hebben vastgesteld dat eerst maar doen. Op papier gaan wij ons bod halen, dus de Provincie hoeft hier niets aan te wijzen in het kader van ‘wind versnellen’ dan wel dat wij ons bod moeten aanpassen. Zon op dak moedigt de Provincie zelfs aan bij haar inwoners en de bedrijven. Daarover gesproken; BGZ is niet blij met de aanvullende criteria als het gaat om zon op dak bij de woningen op het Eiland in Hasselt. Notabene bij woningen die grenzen aan een parkeerplaats en uitkijken op merendeel gribuszooi van het industrieterrein gaan wij vertellen dat een iets afwijkend panelenpatroon niet wenselijk is vanwege esthetiek? We komen er op terug.

Thema Preventie:  Het middelengebruik onder jongeren neemt toe. U heeft €60.000 nodig voor preventieve aanpak. Dit vinden wij zeer verontrustend. Graag vanuit uw kant een regelmatige up-date of e.e.a. effectief en toereikend is. Maar wij willen ook gezegd hebben, en de SGP zei het eerder al; zolang we een jongerenvereniging in Zwartewaterland een alcoholvergunning verstrekken is het dweilen met de kraan open. Kan de raad hierover nog beleid vanuit het college tegemoet zien?

Thema Belasting; En dan de belastingen.Voor de reclamebelasting die de gemeente int en weer terug overmaakt aan de OVG zijn we doorgeslagen in de dienstverlening. We horen dat het daar nog steeds geen koek en ei is en dat zelfs bloembakken geconfisqueerd worden om nieuwe leden elders te charmeren. We zijn als BGZ wel tevreden over het feit dat er een hondenspeelplek in Hasselt in de maak is. Daarvoor is hondenbelasting wat ons betreft ook bedoeld. Maar wat te doen met dat geld als er voldoende afvalbakken, speelplekken en zakjesdispensers geplaatst zijn? Wat doen we dan met het geld? Of schaffen we dan de hondenbelasting af?

Thema Dienstverlening: Over de gemeentelijke dienstverlening was extern onderzoek duidelijk; er moet wat gebeuren intern. Uw oplossing:  meer FTE’s. Maar ondertussen blijven werknemers onze gemeente inruilen voor een andere… U spreekt in uw coa-akkoord over transparante en toegankelijke dienstverlening. Met name voor onze inwoners. Toch wil ik het verzoek doen dit ook intern na te streven; ik wacht al ruim 30 dagen op antwoorden van technische vragen die ik ambtelijk gesteld heb.

Thema Bereikbaarheid en Veiligheid:  U weet het , BGZ is voorstander van ruimere vaartijden van de pont in Genemuiden als het gaat om bereikbaarheid. Net als de bedrijven daar , de jeugd en toeristen. En ook uw college vindt een goede en veilige bereikbaarheid van onze kernen en industrieterrein belangrijk. Dan hier een tip; maak u hard bij de Regio Zwolle voor mobiliteit en bereikbaarheid. Pak de bus en drink een bakkie koffie bij de Provincie; doet wonderen. Zelfs voor omscholing is daar budget, dus ook een extra kracht op de pont behoort tot de mogelijkheden. We horen graag. De weg en het fietspad nabij de Zwolse steeg in Genemuiden is een mooi uitgevoerd project als het om verkeersveiligheid gaat. Daar heeft de vorige wethouder toch maar een goede voorzet voor gedaan.

Tot slot een paar gerichte vragen;

-U gaat 3,2 miljoen uitgeven, al dan niet met subsidie, aan de dijk nabij Cellemuiden. Over welke werkzaamheden hebben we het dan?

-U heeft een kostenpost gepresenteerd van 350.000€ aan subsidie aan organisaties en verenigingen. Wij willen graag inzage naar welke instanties die bijdragen zijn gegaan en op basis waarvan.

– U geeft aan dat, en schrik niet luisterkijkraars, de herinrichting vd Hoogstraat in Hasselt gaat €350.000 méér gaat kosten dan geraamd…….Worden dat gouden eenrichtingsklinkers? Zonder gekheid; is dit het of worden het nog meer kosten? En ligt de aangevraagde subsidie van destijds ihkv de leefbaarheidsplannen nog op de plank?

Voorzitter ik rond af. We hebben het eerder gezegd; elke donderdag hebben wij hier als raad een keuze. Dan kunnen wij als raad laten zien dat wij het beste voor hebben met Zwartewaterland. We weten dat verandering niet altijd makkelijk tot stand komt en een klein beetje veranderen vaak niet voldoende is. Er liggen voldoende uitdagingen. Dus laten we aan de slag gaan, ook met onze tips.