Leefbaarheid centrum Hasselt vergroten: Burgemeester Bilder gaat uitdaging aan!

Leefbaarheid centrum Hasselt vergroten: Burgemeester Bilder gaat uitdaging aan!

Namens de winkeliersvereniging overhandigden Ad Akkerman en Eelko Felix de ideeën top-5 vanmiddag aan burgemeester Bilder en wethouder Coster (BGZ) hoe de leefbaarheid in het centrum van Hasselt te vergroten.

De winkeliersvereniging heeft bij aanvang van de hete zomer dit jaar het initiatief genomen om meerdere Brown Paper sessies te organiseren. Met direct betrokkenen als ondernemers, bewoners, horeca, toerisme en bedrijven met eigenpand in Hasselt is er nagedacht over hoe de leefbaarheid in Hasselt te vergroten.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren parkeren, toerisme en leegstand van de winkelpanden in de binnenstad. Akkerman en Felix zijn door de winkeliersvereniging Hasselt benaderd dit proces te begeleiden, de ideeën te inventariseren en de uitkomsten in kaart te brengen. Vandaag boden zij die bevindingen aan in het gemeentehuis.

In de top-5 staat onder andere dat de weekmarkt terug naar het centrum moet en het centrum voorzien moet worden van meerdere parkeerplaatsen en uitbreiding van de blauwe zone. Ook pleiten direct betrokkenen voor camperplaatsen in het centrum en zou een vers-plein een welkome aanvulling zijn.

Hasselt is Steengoed! en daarom boden Akkerman en Felix naast de top-5 ook een zwerfkei aan. De bedoeling hiervan is deze steen in de spreekwoordelijke ambtelijke vijver van besluitvorming te gooien. Dit moet zorgen voor beweging voor Hasselt-centrum in 2019.
Wanneer de centrummanager is aangesteld kan deze, wat de winkeliers betreft, hier in het nieuwe jaar onmiddellijk mee aan de slag. Burgemeester Bilder gaf aan deze uitdaging aan te gaan.