De contributie is voor verenigingsjaar 2022 vastgesteld op 24 euro per jaar bij betaling ineens of 25 euro per jaar bij maandelijkse betaling.