Motie Gratis WiFi in Zwartewaterland aangenomen.

Motie Gratis WiFi in Zwartewaterland aangenomen.

Motie Gratis WiFi in Zwartewaterland (mogelijk met EU subsidie) aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 april heeft BGZ bij monde van Bastiaan Tamminga een motie ingediend en het college gevraagd om met een voorstel en kostenraming te komen om gratis WiFi te realiseren op belangrijke openbare plekken waaronder het centrum vd kernen van Zwartewaterland (al dan niet met subsidie van de EU). De motie werd unaniem gesteund door de Raad. Het College heeft uiterlijk 31 december 2019 de kosten inzichtelijk en zal komen tot een voorstel richting Raad.