Motie woonwensen jongeren

Motie woonwensen jongeren

Helaas! Ons idee (motie) dat we samen met CDA en VVD indiende, heeft het niet gehaald in de Raad. Het college en de coalitie (Pvda, CU en SGP) is van mening dat de woonwensen van deze jongeren 18-28jr vallen onder onder de categorie …alleenstaanden, een starter, een jong stel, een jong gezin of eenoudergezin…. Dus geen onderzoek naar de daadwerkelijke woonbehoefte 18-28jr.

Vooralsnog lijkt het dat men vooral wil ‘praten’ óver en niet mèt onze jongeren 18-28! Het document Bouwsteen wonen is te vinden op 👉🏼https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/vergade…/931303