Nieuwe coalitie in Zwartewaterland!

Nieuwe coalitie in Zwartewaterland!

Afgelopen maandag is op het gemeentehuis van Zwartewaterland het coalitieakkoord 2018-2020 gepresenteerd en bekrachtigd door de partijvoorzitters van CU, SGP en BGZ.

Voor BGZ een uniek moment. Door deelname aan de coalitie kunnen we daadwerkelijk het verschil maken. Zorgen voor de benodigde frisse wind vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis!

Samen met onze coalitiepartners is het ons gelukt tot een akkoord te komen dat aansluit bij het verkiezingsprogramma van BGZ en de wens van de inwoner. We hebben ons op voorhand hard gemaakt dat de begraafkosten omlaag gaan, sport als onderdeel van het welzijnsbeleid gaat vormen en dat we gebruik gaan maken van een app om onze leefomgeving te verbeteren!

Daarnaast gaan we de komende 4 jaar voor een goede, proactieve communicatie en een transparant werkend en integer gemeentebestuur. Wordt er meer handhavend opgetreden; of het nu gaat om parkeren, regelgeving of drank -en drugsbeleid. Financieel gaat het gemeentelijke huishoudboek verder op orde worden gebracht door structureel dekkende begrotingen en het terugbrengen van de schuldenlast. Mens, leefomgeving en economie zijn in onze gemeente duurzaam verbonden. Onze centra, kernen en buitengebied zijn levendig en vitaal.

We danken nogmaals de inwoners van Zwartewaterland die 21 maar j.l. op ons stemden en denken met dit akkoord op deze manier een goede eerste invulling te kunnen gegeven aan de stem van de inwoners!