Onafhankelijk rekenkameronderzoek naar Woonbeleid in Zwartewaterland

Onafhankelijk rekenkameronderzoek naar Woonbeleid in Zwartewaterland

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft onderzocht in hoeverre het woonbeleid effectief en efficiënt is, en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn.

De gemeente Zwartewaterland heeft in 2017 een woonvisie vastgesteld met daarin een aantal peilers, zoals ‘voldoende betaalbare huurwoningen, ‘duurzame woningvoorraad en leefomgeving’ en ‘voldoende woningen voor jongeren en het stimuleren van eigen woningbezit onder starters’. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle pijlers in de praktijk evenveel aandacht krijgen, zoals het bouwen voor starters. De rekenkamercommissie doet het college en de gemeenteraad een aantal aanbevelingen die met name betrekking hebben op het scherper neerzetten van ambities en uitvoeringsacties en op de periodieke terugkoppeling naar raad en samenleving. Het college van Zwartewaterland heeft aangegeven zich te herkennen in de aanbevelingen en deze ter harte te nemen.

De rekenkamercommissie ondersteunt met onderzoek de gemeenteraad en het college bij de keuzes die er gemaakt moeten worden
rondom wonen.

Informatieavond op 17 september 19:30 uur
Tijdens de informatieavond zal de rekenkamercommissie de gemeenteraad informeren over haar onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar het woonbeleid in de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst live worden gestreamd via https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/
Wanneer u toch graag fysiek bij de informatiebijeenkomst op 17 september aanwezig wilt zijn, moet u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor aanmelden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 16 september 17.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwartewaterland.nl of via 14 038 (vragen naar de griffie).

Voor nadere informatie:

– Zie bijgevoegde infographic
– De onderzoeksrapportage zal in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 worden besproken.
Desgewenst kan nadere informatie worden verkregen bij de secretaris van de rekenkamercommissie
mevrouw G. Jordens, telefonisch bereikbaar onder nummer 14 038

Onafhankelijk rekenkameronderzoek naar Woonbeleid in Zwartewaterland wijst uit dat niet alle aandachtspunten (pijlers) in praktijk evenveel aandacht krijgen.

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft onderzocht in hoeverre het woonbeleid effectief en efficiënt is, en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn.

De gemeente Zwartewaterland heeft in 2017 een woonvisie vastgesteld met daarin een aantal peilers, zoals ‘voldoende betaalbare huurwoningen, ‘duurzame woningvoorraad en leefomgeving’ en ‘voldoende woningen voor jongeren en het stimuleren van eigen woningbezit onder starters’. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle pijlers in de praktijk evenveel aandacht krijgen, zoals het bouwen voor starters. De rekenkamercommissie doet het college en de gemeenteraad een aantal aanbevelingen die met name betrekking hebben op het scherper neerzetten van ambities en uitvoeringsacties en op de periodieke terugkoppeling naar raad en samenleving. Het college van Zwartewaterland heeft aangegeven zich te herkennen in de aanbevelingen en deze ter harte te nemen.

De rekenkamercommissie ondersteunt met onderzoek de gemeenteraad en het college bij de keuzes die er gemaakt moeten worden
rondom wonen.

Informatieavond op 17 september 19:30 uur
Tijdens de informatieavond zal de rekenkamercommissie de gemeenteraad informeren over haar onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar het woonbeleid in de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst live worden gestreamd via https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/
Wanneer u toch graag fysiek bij de informatiebijeenkomst op 17 september aanwezig wilt zijn, moet u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor aanmelden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 16 september 17.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwartewaterland.nl of via 14 038 (vragen naar de griffie).

Voor nadere informatie:

– Zie bijgevoegde infographic
– De onderzoeksrapportage zal in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 worden besproken.
Desgewenst kan nadere informatie worden verkregen bij de secretaris van de rekenkamercommissie
mevrouw G. Jordens, telefonisch bereikbaar onder nummer 14 038