Onze column.

Onze column.

In de gemeenteraad hebben wij het de laatste jaren heel veel over energie. Niet zo zeer over onze energie als raadsleden. Nee, het gaat om de energietransitie, te weten de energie die komende decennia ervoor moet zorgen we dat onze huizen kunnen blijven verwarmen, ons eten kunnen koken en licht hebben al het donker is.

Daartoe zijn we verplichtingen aangegaan in het kader van de RES. Hoeveel zonnepanelen of windmolens betekent dat voor onze gemeente, kunnen we dat wel vaststellen of blijft het nattevingerwerk?

Dingen die we altijd hebben aangenomen als ‘gewoon’, maar blijft het ‘gewoon’? De fractie van BGZ vreest van niet. We hebben er nu al mee te maken dat nieuwbouwhuizen voorlopig niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet of de waterleiding.

De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft de intentie uitgesproken om in 2040 van het ‘gas’ af te willen zijn. Daartoe wordt gewerkt aan een aantal pilots. Maar kan Zwartewaterland van het gas af of is het een utopie? Niet alleen woonhuizen maar ook de industrie moet sowieso een grote omslag maken. Vergeet ook niet het toenemende aantal elektrische auto’s en fietsen.

Windmolens en zonnevelden, waar moeten die komen als eenieder roept ‘not in my backyard’, wat BGZ goed begrijpt. Wie wil er wonen onder de slagschaduw of het gebrom van een windmolen? Of uitzicht op grote velden zonnepanelen waar ooit eens koeien liepen? Daarbij komt dat de provincie de rem gezet heeft op grote windmolens en zonneparken op landbouwgrond.

In Overijssel gaan ook stemmen op voor een (kleine) kerncentrale. Is dat de toekomst? Aan het Zwarte Meer of de IJssel waar genoeg koelwater voor handen is? Of gaan we de gasleidingen gebruiken voor andere energiebronnen? Hoe groot is het probleem de komende jaren en hoe verder met de netcapaciteit en de netcongestie?

Er is op dit moment al sprake van netcongestie en dat komt omdat de vraag naar transport van elektriciteit zowel bij de aanbieder als de afnemer groter is dan de transportcapaciteit van het net. Zo kan een groot zonnepark of windmolen ervoor zorgen dat door particulieren opgewekte stroom van de zonnepanelen op het eigen dak niet terug geleverd kan worden. De komende jaren zal dit nog niet zijn opgelost.

Allemaal dilemma’s of is het zoals Joost Klein, met veel energie, op het Eurovisie Songfestival in mei zal zingen? “Europapa, de grenzen zijn bedacht door de mensen zelf”.

De fractie van BGZ